Aktualności
Szkoły wyższe
13 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-13

Wydział Prawa UwB w ścisłej czołówce Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” 2017

VI Ranking Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej 2017 ponownie ugruntował miejsce Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w ścisłej czołówce wśród 15 uczelni publicznych. Zwyciężył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet w Warszawie, na trzecim miejscu Uniwersytet w Białymstoku.

Łączna liczba punktów zdobyta przez liderów, ukształtowała się następująco: pierwszy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobył 31,8 pkt. na 45 możliwych, drugi – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – 29,8 pkt., zaś trzeci – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – 29,5 pkt.

W VI edycji rankingu „Rzeczpospolitej” – wzorem poprzednich – brane były pod uwagę trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Na wszystkich trzech płaszczyznach otrzymaliśmy wysokie noty.

Wyróżniająco została oceniona nasza współpraca z zagranicą – w tym wielojęzyczność i szkoły prawa – zyskaliśmy, bowiem I miejsce w Polsce ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim. Prof. Emil. W Pływaczewski w kontekście współpracy międzynarodowej nadmienia „o doskonale funkcjonującym – zespole ds. współpracy z zagranicą kierowanym przez dr Izabelę Kraśnicką przy wsparciu dr hab. Elżbiety Kużelewskiej oraz wydziałowych koordynatorów Programu Erasmus+. Pokłosiem zaangażowania tych osób jest fakt, iż co roku studenci i pracownicy Wydziału Prawa wyjeżdżają w celach naukowych nie tylko do państw członkowskich UE, ale też do USA, Szwajcarii, Japonii, Turcji. W 2017 r. planujemy podpisać kolejne umowy partnerskie z uczelniami w Indiach, Kazachstanie oraz Wietnamie. Współpraca międzynarodowa to także inicjatywy podejmowane na Wydziale, dlatego mogę się pochwalić, że na naszym Wydziale organizujemy: Letnią Szkołę Porównawczego Prawa Amerykańskiego i Europejskiego we współpracy z Michigan State University (posiadającą – jako jedna z dwóch w Polsce – akredytację American Bar Association), Szkołę Prawa Niemieckiego we współpracy z Humboldt Universität zu Berlin, Letnią Szkołę Prawa Europejskiego oraz Polsko-Rosyjską Szkołę Prawa czy Szkołę Prawa Francuskiego. Przymierzamy się powoli do Szkoły Prawa Japońskiego”.

Laur zwycięstwa przyniosła Wydziałowi Prawa UwB Studencka Poradnia Prawna, uzyskując
95 pkt. na 100 możliwych w tegorocznej II edycji Rankingu Studenckich Poradni Prawnych, przygotowanym w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych. To wspaniały awans względem I edycji rankingu, w którym wydział zajął drugie miejsce.

Należy podkreślić, iż Ranking Poradni Prawnych ma złożoną metodologię uwzględniającą szereg kryteriów m.in. liczba studentów, opiekunów, tzw. działalność dodatkowa obejmująca organizację konferencji poświęconych pomocy prawnej i nauczaniu prawa poprzez praktykę, prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań z praktykami, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz organizację symulacji rozpraw. – W białostockiej poradni porad udziela 80 studentów pod opieką 14 pracowników. – Nasi studenci udzielili w sumie 402 porad prawnych – mówi prof. Andrzej Sakowicz, p.o. kierownika białostockiej poradni. – Mamy jedyną w Polsce sekcję wspierającą, w której porad udzielają doktoranci. Funkcjonuje też Centrum Praktyk Sądowych.

W VI Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej 2017 wzięło udział 15 wydziałów prawa z uczelni publicznych i 8 z niepublicznych. Działalność Studenckich Poradni Prawnych oceniono łącznie na 16 uczelniach.

Informacje o wynikach oraz metodologii VI rankingu są dostępne na stronie www.prawo.rp.pl.

Anna Tywończuk-Gieniusz

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Marta 31.08.2023 21:07

    Uczelnia z tradycjami i naprawde fajnym poziomem nauczania

  • ~Adam Jaskulski 24.07.2023 12:37

    Nie dziwie sie , ze uczelnia jest w czołówce, bo prawo jest prowadzone naprawde swietnie. Poziom mega satysfakcjonujący