Aktualności
Szkoły wyższe
14 Września
Opublikowano: 2017-09-14

Wydziały PB zdobyły 7 mln złotych na staże studenckie

Aż siedem wniosków złożonych przez Politechnikę Białostocką zostało pozytywnie ocenionych w konkursie  „Studiujesz? Praktykuj!” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie na zorganizowanie staży dla swoich studentów otrzymają: Wydział Zarządzania (3 projekty), Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki, Wydział Mechaniczny.

To już druga edycja programu „Studiujesz? Praktykuj!”, w którym szkoły wyższe mogą starać się o środki na zorganizowanie, we współpracy z przedsiębiorcami, wysokiej jakości praktyk i staży związanych z kierunkami studiów. Uczelnie dostaną łącznie ponad 250 milionów złotych dofinansowania.

Ponad 2,3 mln złotych na realizację trzech projektów otrzyma Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej: –  „Staże dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Zarządzania PB”, przyznane dofinansowanie 637 454 zł; –  „e-Manager – program staży menedżerskich dla kierunku zarządzanie Wydziału Zarządzania PB”, przyznane dofinansowanie 1 255 121 zł; –  „Staże dla wzmocnienia kompetencji zawodowych, mobilności i wzrostu konkurencyjności na rynku pracy”, przyznane dofinansowanie 437 809 zł.

Kolejne projekty, które zrealizują nasze wydziały to: –  „Staże dla studentów kierunków matematyka stosowana pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka i ekonometria Wydziału Informatyki PB”, przyznane dofinansowanie 734 463 zł; –  Program stażowy dla młodych inżynierów na Wydziale Elektrycznym PB, przyznane dofinansowanie 1 050 561 zł; –  „PRACTICAL WORK – Program stażowy dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB”, przyznane dofinansowanie 1 602 920 zł; –  „Staże studentów Wydziału Mechanicznego PB”, przyznane dofinansowanie 1 348 871 zł.

Każdy z dofinansowanych projektów potrwa od 12 do 24 miesięcy i obejmie ostatnie semestry studiów. Tematyka staży będzie bezpośrednio związane z kierunkami studiów.  Minimalny wymiar stażu to 120 godzin.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)