Aktualności
Szkoły wyższe
24 Lipca
Dr Magdalena Popowska (pierwsza z lewej), architekt IARP Janusz Gujski (pierwszy z prawej), źródło: Agencja Konsularna Francji na Pomorzu
Opublikowano: 2019-07-24

Wyjątkowe francuskie wyróżnienie dla wykładowców PG

Dwoje wykładowców Politechniki Gdańskiej – dr Magdalena Popowska oraz Janusz Gujski – zostało odznaczonych Orderem Palm Akademickich. Honorowani są nim aktywni członkowie społeczności nauczycielskiej i osoby przyczyniające się do szerzenia kultury francuskiej na świecie. 

Order Pal Akademickich nadawany jest dekretem premiera Francji, na wniosek ministra edukacji narodowej tego kraju. Wręczenie odznaczeń przez Alaina Momperta, konsula honorowego Francji na Pomorzu, odbyło się 14 lipca w Agencji Konsularnej Francji w Gdyni podczas uroczystości z okazji Święta Narodowego Francji.

Dr Magdalena Popowska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii została wyróżniona za zasługi i zaangażowanie w rozwój relacji francusko-polskich w Gdańsku, wkład w propagowanie języka i kultury francuskiej poprzez wieloletnią współpracę z konsulami honorowymi Francji oraz przewodniczenie Gdańskiemu Stowarzyszeniu Alliance Française. Docenione zostało także jej zaangażowanie w prace przy Studium Francusko-Polskim na PG, a także w wymianę studentów i pracowników pomiędzy PG a uczelniami francuskimi.

Z kolei architekt IARP Janusz Gujski z Wydziału Architektury został odznaczony w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój kształcenia w ramach polsko-francuskiej współpracy akademickiej i zachęcanie studentów „do otwierania się na świat poprzez udział w prestiżowych międzynarodowych konkursach, w tym w konkursach organizowanych we Francji” (m.in. Art Urbain).

Order Palm Akademickich to francuskie oznaczenie, które zostało ustanowione w 1955 r. na wzór tytułu honorowego nadawanego od 1808 r. wybitnym funkcjonariuszom szkolnictwa francuskiego. Jest to zatem najstarsze wyłącznie cywilne francuskie oznaczenie.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)