Aktualności
Szkoły wyższe
16 Września
Opublikowano: 2020-09-16

Wyniki jesiennej sesji LDEK

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi ogłosiło wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2020 r. Wśród tych, którzy zdawali go po raz pierwszy najlepiej poszło absolwentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Do egzaminu przystąpiły 1423 osoby, uzyskując średnio 131,1 punktu. Czterogodzinny egzamin miał charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź prawidłowa). Maksymalny wynik wyniósł 177 (Gdański Uniwersytet Medyczny), a minimalny 49 punktów (uczelnie zagraniczne). Dwustu trzydziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%, co w praktyce oznacza, że będą musieli ponownie przystąpić do sprawdzianu swojej wiedzy, jeśli nadal wiążą swoją przyszłość z wyuczonym zawodem. Dwie osoby zostały zdyskwalifikowane. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 – 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Spośród 888 debiutantów, przystępujących do egzaminu pierwszy raz (zdało 786), najlepiej spisali się absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uzyskali średnią 140,53 pkt. i wyprzedzili kolegów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (140,02 pkt.) i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (139,80 pkt.).

Te same uczelnie, tylko w innej kolejności, znalazły się na podium w najliczniejszej grupie zdających: lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach. Zdało 1015 na 1136 przystępujących do testu. Najlepszy wynik osiągnęli absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (140, 72 pkt.) przed Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (140,11 pkt.) i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (139,05 pkt.).

W gronie lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu, Warszawski Uniwersytet Medyczny (133,14 pkt.) wyprzedził Gdański Uniwersytet Medyczny (133,0 pkt.) i Śląski Uniwersytet Medyczny (128,17 pkt.). Powiodło się 168 spośród 285 zdających.

We wszystkich trzech kategoriach najgorzej poszło absolwentom anglojęzycznym. Szczegółowe wyniki: https://www.cem.edu.pl/aktualnosci/ldep/ldep_stat.php.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)