Aktualności
Szkoły wyższe
14 Listopada
Opublikowano: 2018-11-14

Wyniki rekrutacji na studia 2018/2019

Na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie przyjęto w tym roku 416 153 osoby. Co czwarta z nich zdecydowała się na naukę w niepublicznej uczelni. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało ostatnią rekrutację.

Niekwestionowanym zwycięzcą rankingu popularności jest informatyka, którą studiować chciało ponad 42,7 tys. osób. Na drugi w zestawieniu kierunek – zarządzanie – aplikowało 27 tys. osób., a na psychologię – 22,2 tys. Kolejne pozycje w rankingu zajęły: ekonomia (18,7 tys.), prawo (17,1 tys.), finanse i rachunkowość (16,1 tys.), automatyka i robotyka (15,6 tys.), budownictwo (12,7 tys.), pedagogika (12,1 tys.) oraz logistyka (11,8 tys.).

Warto zwrócić uwagę, że pierwsza piątka najpopularniejszych kierunków jest taka sama, jak w ubiegłym roku akademickim. Z pierwszej dziesiątki wypadła już jednak filologia angielska, którą w czołówce najchętniej wybieranych kierunków zastąpiła logistyka.

Pod względem liczby osób na jedno miejsce prym wiedzie inżynieria farmaceutyczna. Maturzyści, którzy chcieli podjąć studia na tym kierunku, musieli pokonać ponad 18 konkurentów. Podobnym zainteresowaniem cieszyła się inżynieria i analiza danych – gdzie na jedno miejsce przypadało blisko 18 kandydatów, a także chemia i toksykologia sądowa – blisko 17. Nieco łatwiej było dostać się na: technologię chemiczną – 16,3 na jedno miejsce, realizację obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografię – 15,0, kierunek lekarski – 14,1 (dane dotyczące uczelni nadzorowanych przez MNiSW) oraz zarządzanie inżynierskie – 13,3.

Uczelnią publiczną, która zachęciła do składania dokumentów największą liczbę osób, był w tym roku Uniwersytet Warszawski. W jego murach chciało się uczyć blisko 47 tys. kandydatów. Drugą w kolejności była Politechnika Warszawska, na którą dokumenty złożyło ponad 45 tysięcy osób. W ubiegłym roku zestawienie prezentowało się odwrotnie. W tym roku akademickim bardzo dużą popularnością cieszyły się także Uniwersytet Jagielloński (34,5 tys. kandydatów) i Politechnika Gdańska (29,5 tys.).

Zestawienie prezentuje się inaczej, jeśli weźmiemy pod uwagę uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce. W tym rankingu, podobnie jak w roku ubiegłym, przoduje Politechnika Gdańska z blisko 8,8 aplikacjami na jedno miejsce. Za nią są: Politechnika Warszawska (7,2) i Politechnika Poznańska (6,9).

Największym zainteresowaniem spośród uczelni ekonomicznych cieszyły się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (blisko 10 tys. aplikujących) i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (7 tys.). Z kolei studenci decydujący się na wybór uczelni rolniczych/przyrodniczych najliczniej złożyli dokumenty do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (blisko 11 tys. kandydatów) i na Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (8 tys.). PWSZ w Tarnowie i PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – to z kolei najchętniej wybierane w Polsce uczelnie zawodowe, na które łącznie aplikowało 4 tys. osób.

Wśród uczelni niepublicznych oferujących studia stacjonarne najczęściej wybieraną szkołą wyższą był SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (blisko 4 tys. kandydatów). Natomiast osoby wybierające się na studia w trybie niestacjonarnym najczęściej składały dokumenty do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (blisko 6 tys. osób).

Źródło: MNiSW

Wyniki rekrutacji 2018/2019

 

Dyskusja (0 komentarzy)