Aktualności
Szkoły wyższe
17 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-11-17

Wyniki tegorocznej rekrutacji na studia

Ponad 428 tys. osób zostało przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie rozpoczęło ponad 319 tys. osób. O wynikach rekrutacji poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w uczelniach nadzorowanych przez ministra edukacji i nauki zostało przyjętych ponad 428 302 osób. To liczba zbliżona do ubiegłorocznej. W tym gronie 319 375 młodych ludzi rozpoczęło studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Na drugim stopniu kształcenie podjęło 108 927 osób.

Studia w uczelniach publicznych rozpoczęło prawie 289 886 osób, z czego ponad 76 tys. studia drugiego stopnia. W trybie stacjonarnym będzie się kształciło prawie 228 tys. osób, w tym blisko 53 tys. na studiach drugiego stopnia.

Do uczelni niepublicznych (w tym KUL) przyjęto ponad 138 416 kandydatów, z czego niespełna 33 tys. na studia drugiego stopnia. Prawie 47 tys. będzie się uczyło w trybie stacjonarnym, w tym nieco ponad 7 tys. na studiach drugiego stopnia.

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: informatyka (36 026), psychologia (35 264), zarządzanie (29 272), kierunek lekarski (21 620 – z wyłączeniem danych z uczelni nadzorowanych przez ministra zdrowia) i prawo (20 541). Na kolejnych miejscach znalazły się: ekonomia, filologia angielska, finanse i rachunkowość, budownictwo oraz pielęgniarstwo.

Uwzględniając liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2021/2022 były: inżynieria nanostruktur (27,8), koreanistyka (26,6), zielone technologie (25,1), inżynieria internetu rzeczy (22,0), komunikacja wizerunkowa (18,3). Dużą popularnością cieszyły się także: filologia orientalna – japonistyka, mechanika i projektowanie maszyn, orientalistyka – japonistyka, anglistyka oraz automatyka, robotyka i systemy sterowania.

Najpopularniejsze uczelnie publiczne 

W roku akademickim 2021/2022 najchętniej wybieraną uczelnią przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (w przeliczeniu na jedno miejsce) była Politechnika Gdańska. Na jedno miejsce aplikowało tam ponad 8 kandydatów. Na podium znalazły się także politechniki z Warszawy (7,7) oraz Poznania (6,2). Ponad 5 kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Wrocławskim.

Spośród wszystkich typów uczelni kandydaci na studia stacjonarne pierwszego i jednolite studia magisterskie najchętniej wybierali uczelnie techniczne – średnio ponad 4 zgłoszenia na jedno miejsce (4,3).

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów, najwięcej zgłoszeń odnotowały:

  • spośród uniwersytetów – Uniwersytet Warszawski (41 373),
  • spośród uczelni technicznych – Politechnika Warszawska (43 545),
  • spośród uczelni ekonomicznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (11 178),
  • spośród uczelni pedagogicznych – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (15 991),
  • spośród uczelni rolniczych/przyrodniczych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (11 233),
  • spośród uczelni wychowania fizycznego – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2 963),
  • spośród publicznych uczelni zawodowych – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (1 341).

Najpopularniejsze uczelnie niepubliczne 

Najchętniej wybierana uczelnia niepubliczna w roku akademickim 2021/2022 to SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (6 045). Na kolejnych miejscach znalazły się: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (5 144), Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku (4 389), Akademia Finansów i Biznesu Vistula (3 726) i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (2 920).

Z kolei kandydaci na studia niestacjonarne najchętniej wybierali: Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (7 687), Wyższą Szkołę Bankową z siedzibą w Gdańsku (5 494), Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu (5 180), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (3 985), Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (3 355).

MK, źródło: MEiN

Szczegółowe informacje o wynikach rekrutacji

Dyskusja (0 komentarzy)