Aktualności
Szkoły wyższe
15 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-02-15

Wyniki wiosennego LDEK-u

Absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskali najlepsze wyniki podczas wiosennej sesji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 775 osób. Średni osiągnięty przez nich rezultat to 151,1 pkt. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 pkt, ponieważ dwa zadania zostało unieważnionych przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia. Najlepszy wynik to 188 (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), a najgorszy – 64 punkty (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Wynik poniżej 56% uzyskało 39 zdających, co oznacza, że będą musieli ponownie przystąpić do sprawdzianu swojej wiedzy.

Ubiegłoroczną sesję wiosenną LDEK zdominowali absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy zajęli pierwsze miejsca we wszystkich trzech kategoriach. W tym roku tylko raz pojawili się na podium. W ścisłej czołówce każdej kategorii zameldowali się za to absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, najlepszy wynik notując w gronie debiutantów (160 pkt.). Po raz pierwszy LDEK zdawały 83 osoby, z których jedynie 9 nie poradziło sobie z testem. Za UMB uplasowali się absolwenci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (157,80 pkt.) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (157 pkt.). Na końcu zestawienia znaleźli się absolwenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (113 pkt.). Wśród studentów anglojęzycznych (125,70 pkt.). zdało 6 na 10 przystępujących do egzaminu.

W najliczniejszej grupie – osób, które studia ukończyły w ciągu ostatnich 2 lat – z pytaniami mierzyło się 531 pretendentów. Zdało 511 (ponad 96%). Tutaj najlepiej wypadł Warszawski Uniwersytet Medyczny (163,31 pkt.) przed Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (157,69 pkt.) i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (157,16 pkt.). W tej kategorii najsłabszy wynik uzyskali absolwenci studiów anglojęzycznych (średnia 127,90 pkt., zaliczyło 21 z 30).

Wśród lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu, prym wiedli absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (159, 67 pkt.) przed Uniwersytetem  Medycznym w Lublinie (153,07 pkt.) i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (152 pkt.).

MK

Wyniki sesji wiosennej LDEK

Dyskusja (0 komentarzy)