Aktualności
Szkoły wyższe
21 Października
Opublikowano: 2020-10-21

Wyróżnienie HR Excellence in Research dla UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie otrzymał wyróżnienie HR Excellence in Research, nadawane przez Komisję Europejską. To 88 polska instytucja, która otrzymała taki certyfikat.

Logo HR to jedno z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, mającej na celu zwiększenie atrakcyjności warunków pracy dla naukowców w Unii Europejskiej. Wyróżnienie przyznawane jest instytucjom naukowym i badawczym, które w oparciu o zasady wynikające z Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju oraz posiadają przejrzyste zasady rekrutacji pracowników naukowych. Aby je uzyskać, uczelnia musiała spełnić ściśle określone warunki oraz przejść drobiazgową procedurę. Starania o uzyskaniem wyróżnienia zainicjowano w UE w Krakowie w październiku 2018 roku. Specjalnie powołany zespół dokonał szczegółowej analizy wewnętrznych przepisów i zasad postępowań pod kątem ich zgodności z europejskimi standardami. Następnie na podstawie przeprowadzonej wśród pracowników naukowych ankiety, opracowano strategię i plan działania, które podlegały ocenie niezależnych ekspertów KE. Koordynatorem Głównym przedsięwzięcia jest prof. dr hab. Janina Filek, natomiast Koordynatorem Merytoryczno-Organizacyjnym Zespołu ds. Uzyskania Wyróżnienia HR Excellence in Research Award jest prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska.

Wśród korzyści z posiadania wyróżnienia HR Excellence in Research wymienić można:

  • podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia na uczelni, która stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
  • wyróżnienie dla uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R);
  • zamieszczanie ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS;
  • premiowanie uczelni w: międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji; krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; konkursach i programach finansowania nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Otrzymując logo HR Excellence in Research, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dołączył do grona 563 instytucji stymulujących rozwój i sprzyjających pracy naukowców. W tym roku, oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wyróżnienie otrzymał także Uniwersytet Morski w Gdyni.

MK, źródło: UEK

 

Dyskusja (0 komentarzy)