Aktualności
Szkoły wyższe
20 Lutego
Opublikowano: 2017-02-20

Wystawa University – Diversity w Manufakturze otwarta

Postery ze zdjęciami kilkudziesięciu studentów Uniwersytetu Łódzkiego, głównie zagranicznych, stanęły na pierwszym piętrze łódzkiej Manufaktury. To wystawa zrealizowana przez Uniwersytet Łódzki w związku z projektem University Diversity – Uniwersytet Różnorodny. W otwarciu ekspozycji uczestniczyli prof. Antoni Różalski, rektor UŁ, Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą oraz wielu bohaterów tej wystawy.

– Poprzez Uniwersytet Różnorodny rozumiemy uczelnię tolerancyjną, nowoczesną, odpowiedzialną, zaangażowaną, integrującą kulturowo i pokoleniowo – mówił w trakcie otwarcia prezentacji prof. Antoni Różalski.

W tym roku na Uniwersytecie Łódzkim uczy się ponad 2,5 tys. cudzoziemców – studentów różnego rodzaju studiów i słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. W sumie reprezentują ok. 95 narodowości z całego świata. Do realizacji wystawy wybrano 37 osób z 29 krajów świata, w tym dwoje Polaków z odległych regionów kraju. Przeprowadzono z nimi wywiady i sesję zdjęciową.

– Ta różnorodność to nasz ogromny potencjał – bogactwo zwyczajów, obyczajów, kultur i religii. Dla naszej uczelni jest to także zobowiązanie do krzewienia idei tolerancji i otwartości, współpracy i wzajemnego szacunku – mówiła Liliana Lato.

Wystawa w Manufakturze ma uświadomić Łodzianom jak wielu młodych cudzoziemców przyjeżdża do Łodzi uczyć się i studiować. Na Uniwersytecie Łódzkim największą grupę stanowią studenci z Ukrainy, Turcji, Chin, Białorusi, ale są także przybysze z takich krajów, jak: Indie, Bangladesz, Nikaragua, Zimbabwe, Indonezja, Nigeria, Tajwan, Chile, Urugwaj, Arabia Saudyjska… Studiują w języku polskim lub angielskim. Najpopularniejszymi kierunkami w języku angielskim są: Business Management, Computer Science, International Marketing.

Wystawę University Diversity – Uniwersytet Różnorodny będzie można oglądać w łódzkiej Manufakturze do 15 marca.

Tomasz Boruszczak

Zdjęcia: Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)