Aktualności
Szkoły wyższe
07 Grudnia
Źródło: www.nauka.gov.pl
Opublikowano: 2020-12-07

Wytyczne dotyczące działalności uczelni w roku akademickim 2020/2021

Z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym – poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiając zaktualizowane rekomendacje dotyczące działania uczelni w roku akademickim 2020/2021.

Rekomendacje to zbiór zaleceń oraz wskazówek pomocnych przy tworzeniu wewnętrznych procedur. Nie stanowią one obowiązków do realizacji przez uczelnie, ani podstawy do kreowania roszczeń o pokrycie kosztów ich wdrożenia. Wytyczne zostały uzgodnione z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Za zasadne uznano kontynuację zajęć w trybie zdalnym we wszystkich tych przypadkach, gdy nie wymagają one fizycznej obecności w obiektach uczelni, wykorzystywania znajdującej się tam aparatury i wyposażenia. W przypadku konieczności realizacji zajęć w formie bezpośredniej, należy zadbać o takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zakażenia.

Traktując bezpieczeństwo ludzi jako priorytet, należy w przyjmowanych procedurach uwzględniać także odpowiedzialność za należyte i efektywne funkcjonowanie instytucji oraz realizację ich zadań. Do przydatnych do tego celu rozwiązań należy zmniejszenie liczebności grup i dopasowanie jej do pojemności sal, a także takie zmiany w planie zajęć, które nie pozwolą na kumulację zajęć wymagających bezpośredniej obecności – zarekomendowano w dokumencie opublikowanym na stronie ministerstwa.

Jednocześnie autorzy sugerują wdrożenie takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka zdrowotnego także pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tj. świadczenia pracy zdalnie lub w systemie zmianowym. Resort zachęca do wykorzystywania wszelkich możliwości technicznych i prawnych w celu usprawniania obiegu dokumentów, wniosków, podań, umów i innych pism, potwierdzania ich autentyczności oraz tożsamości ich autorów bez konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami.

Apelujemy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o znoszeniu zasad bezpieczeństwa, albowiem ich przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w środowisku akademickim, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki – czytamy w dokumencie.

MK, źródło: MNiSW

Wytyczne dla uczelni

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: