Aktualności
Opublikowano: 2018-05-21

Wyższe stypendia dla studentów WSPiA

O 100 zł podwyższone zostały stawki stypendiów dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Wyższą pomoc materialną już w kwietniu 2018 r. otrzymały osoby pobierające stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów. Fundusz pomocy materialnej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w tym roku budżetowym to prawie 7 mln 300 tys. zł.

Nowe stawki stypendiów dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej obowiązywać będą do końca tego roku akademickiego. Wszystkie osoby pobierające stypendium rektora, socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych co miesiąc otrzymają o 100 zł więcej niż dotychczas.

Obecnie w WSPiA Rzeszowskiej Szkole wyższej stypendium socjalne pobiera ponad 1000 osób studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Nowe stawki będą teraz wynosić od 460 do 550 zł. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po podwyżce wynosi od 400 do 500 zł miesięcznie.

Na większą pomoc mogą liczyć także osoby pobierające stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jest to około 10% studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Od kwietnia 2018 r. najlepsi studenci także otrzymują po 100 zł więcej. Dzięki temu wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi teraz od 450 do 750 zł miesięcznie.

Studenci mogą także otrzymać stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub wynajmowania mieszkania. Jest to dodatek do stypendium socjalnego w wysokości 150 zł.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa co roku na pomoc materialną dla swoich studentów otrzymuje około 7 mln zł z budżetu państwa. Dzięki temu studenci korzystający z pomocy materialnej mogą otrzymać co miesiąc maksymalnie ponad 1900 zł. Jest to kwota, która w zupełności wystarcza na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji „W Ogrodach” oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)