Aktualności
Opublikowano: 2018-05-14

Zadbają o czyste powietrze

Pilotażowy projekt „Strażnicy atmosfery” rusza właśnie na Dolnym Śląsku. W ramach tego przedsięwzięcia naukowcy z Politechniki Wrocławskiej otrzymali zadanie opracowania dokładnych procedur weryfikacyjnych oraz systemu analiz popiołów pochodzących z domowych palenisk.

Przygotowana metodyka badawcza obejmować będzie cały proces kontroli, poczynając od momentu pobrania materiału, a na prezentacji podsumowującego raportu skończywszy. W ten sposób uzyskana zostanie rzetelna wiedza dotycząca faktycznej zawartość wybranego przydomowego paleniska. Wrocławscy naukowcy zbadają bowiem cząstki pozyskane z próbek pochodzących z konkretnego kotła grzewczego, skupiając się na takich parametrach, jak wielkość, barwa czy kształt, a w niektórych przypadkach nawet radioaktywność. Zaletą opracowywanej przez nich procedury ma być precyzyjne określenie sposobów wykonywania poszczególnych czynności, a także konkurencyjna cena, wynosząca w tym przypadku kilkaset złotych. Obecnie koszt podobnej analizy szacowany jest na kilka tysięcy złotych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na realizację całego przedsięwzięcia 500 tysięcy złotych, z czego część przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu zarówno pojemników służących do pobierania próbek popiołów, jak i czujników pomiarowych przeznaczonych do testowania jakości powietrza oraz na pokrycie kosztów analiz i badań, które prowadzone będą w laboratoriach wrocławskiej uczelni. Projekt „Strażnicy atmosfery” potrwa do 2019 r.

az

(źródło: pwr.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)