Aktualności
Szkoły wyższe
14 Marca
Opublikowano: 2018-03-14

Zajęcia na uczelni, które wciągną jak gra

Benjamin Franklin mawiał: „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę”. I właśnie w myśl tej maksymy wpisuje się projekt „Liderzy Dydaktyki Akademickiej Wydziału Zarządzania UŁ”. Dzięki niemu wykładowcy jeszcze lepiej poprowadzą zajęcia, wykorzystując np. gamifikację, webquest, nauczanie przez rozwiązywanie problemów czy angażując studentów poprzez głosowanie na wykładach z wykorzystaniem smartfonów. Projekt zdobył finansowanie UE wygrywając w konkursie z ponad 160 konkurentami. Jego efektem będą realne zmiany w około 20 programach zajęć studentów Wydziału Zarządzania UŁ.

„Liderzy Dydaktyki Akademickiej WZ UŁ” to inicjatywa, której celem jest ciągłe udoskonalanie umiejętności wykładowców Wydziału Zarządzania UŁ. Dzięki udziałowi w 10 bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach, dydaktycy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i korzystać z mentoringu, a co ważniejsze, będą za tym szły rzeczywiste zmiany w programach zajęć. Przygotowanie projektu zostało docenione przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przyznało mu I miejsce na ponad 160 zgłoszonych projektów.

Każdy z uczestników będzie mógł po zajęciach korzystać z wiedzy mentorów. Jeśli na przykład szkolenie dotyczy gamifikacji, uczestnik może przygotować pod opieką mentora koncepcję zmiany prowadzonego przez siebie kursu. Dzięki temu już podczas pierwszych zajęć prowadzonych w nowej formule uczestnicy mogą uniknąć podstawowych błędów wdrożeniowych i od początku realizować wysoki poziom kursów. Z kolei po zakończeniu projektu dydaktycy będą musieli wykazać realne zmiany w swoich przedmiotach, bazujące na wiedzy wyniesionej ze szkoleń, a także kontynuować je przez co najmniej cztery semestry – mówi dr Bartłomiej Kurzyk, kierownik projektu „Liderzy Dydaktyki Akademickiej WZ UŁ”.

Szkolenia realizowane będą w czterech segmentach – innowacyjne metody dydaktyczne, wykorzystanie narzędzi informatycznych w dydaktyce, dydaktyka w języku angielskim oraz zarządzanie informacją. Podczas zajęć dydaktycy poszerzą swoją wiedzę z zakresu nowoczesnych metod kształcenia takich, jak: uczenie się przez przyswajanie (pogadanka, dyskusja, wykład), metody samodzielnego zdobywania wiedzy – uczenie się przez odkrywanie, metoda problemowa, giełda pomysłów, mikronauczanie, gry dydaktyczne, webquest.

Z kolei nauka wykorzystania gamifikacji pozwoli wykładowcom na skuteczniejszą współpracę ze studentami, ponieważ mechanizmy stosowane w grach mobilizują do działania – dzięki nim dobrowolnie podejmujemy się wykonania zadań, do których sami zazwyczaj nie umiemy się zmusić. Gamifikacja jako narzędzie jest od dawna z powodzeniem stosowana w nauczaniu – strukturę gry może przypominać proces edukacyjny na każdym etapie i dotyczący każdej tematyki. Specjaliści w tej dziedzinie, którzy będą wspierać dydaktyków na Wydziale Zarządzania UŁ, zgamifikowali już około 30 kursów – dotyczących np. uzależnień, kryminologii, taksonomii i systematyki roślin. Teraz ta wiedza zostanie przeniesiona na zarządzanie, logistykę czy finanse. Uczestnicy dowiedzą się też między innymi, jak uczyć rachunkowości na przykładzie… zakładu pogrzebowego i będą projektować własne koncepcje zgrywalizowanych zajęć.

Ważnym filarem projektu jest metoda problemowa (problem based learning, PBL), czyli nauczanie przez rozwiązywanie problemów – to jeden z najpopularniejszych trendów w prowadzeniu zajęć akademickich, który skutecznie kształtuje umiejętności praktyczne. PBL koncentruje się na studencie – uczniowie pracują nad rozwiązaniem zadań praktycznych w małych grupach, a wykładowca motywuje do pracy i wspomaga komunikację wewnątrz grupy.

– Projekt „Liderzy Dydaktyki Akademickiej WZ UŁ” jest oparty na najnowszych trendach w dziedzinie dydaktyki i zaprojektowany, aby jak najlepiej posłużyć uczestnikom, a poprzez nich – studentom Wydziału Zarządzania UŁ. Naszym celem jest zrealizowanie trzech kluczowych założeń. Pierwszym jest ciągłe udoskonalanie warsztatu dydaktyków tak, aby przekazywali oni wiedzę w sposób jak najbardziej angażujący, ciekawy i skuteczny. Kolejnym jest wzbogacenie ich warsztatu o nowe narzędzia i umiejętności tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych – prezentacji, map myśli, infografik, podcastów, videocastów, a także rejestracji
i montażu wystąpienia przed kamerą. Ostatnim krokiem jest rzeczywiste ulepszenie planów zajęć – szacujemy, że zmiany zostaną wprowadzone do około 20 przedmiotów – podkreśla dr Bartłomiej Kurzyk.

W ramach cyklu szkoleń wykładowcy będą także szlifować umiejętności prowadzenia zajęć w języku angielskim oraz zdobędą informacje, jak jeszcze lepiej zarządzać wiedzą w procesie dydaktycznym – narzędzia i techniki poznane na szkoleniu mogą stanowić podstawę budowy zbioru materiałów dydaktycznych dla studentów lub być dla nich podstawą zadań projektowych (np. budowy bazy wiedzy na określony temat). Wszystko, aby jeszcze skuteczniej i bardziej angażująco przekazywać wiedzę studentom Wydziału Zarządzania UŁ.

Projekt „Liderzy Dydaktyki Akademickiej WZ UŁ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Agnieszka Wołowiec

Dyskusja (0 komentarzy)