Aktualności
Opublikowano: 2017-11-30

Założą pasiekę i wypielęgnują ogród

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie współpracować będzie z Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim. Porozumienie regulujące zasady kooperacji podpisane zostało przez prof. dr. hab. Zbigniewa Grądzkiego, prorektora ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej UP oraz przez ppłk. Leszka Wojciechowskiego, dyrektora ZK w Opolu.

W ramach bilateralnego działania osadzeni nauczą się zasad opieki nad pszczołami, co ma związek z planowanym założeniem pasieki na dachu jednego z więziennych budynków. Pensjonariusze zakładu karnego poznają także tajniki prowadzenia i pielęgnowania ozdobnych ogrodów. Sygnowana umowa zapewni ponadto doradztwo związane z obszarem ergonomii i BHP pracy w Zakładzie Karnym, a studentom UP zagwarantuje uczestnictwo w powiązanych tematycznie praktykach i warsztatach oraz wykładach otwartych dotyczących specyfiki pracy w jednostce penitencjarnej.

Jak podkreśla prof. Grądzki, zainicjowana współpraca ma szczególny charakter, nosi bowiem znamiona społecznego zobowiązania. Dyrektor Wojciechowski docenia natomiast korzyści resocjalizacyjne, które pozwolą osadzonym zdobyć fachową wiedzę, ułatwiającą im poruszanie się w rzeczywistości po opuszczenia Zakładu Karnego.

az

(źródło: up.lublin.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)