Aktualności
Szkoły wyższe
13 Lutego
Opublikowano: 2017-02-13

Zapisy do VIII edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego we Wrocławiu

7 lutego 2017 r. ruszyły zapisy do VIII edycji EUD we Wrocławiu. Rekrutacja potrwa do 5 marca. Dziecko należy zapisać na zajęcia poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie EUD: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2.

„Znaczenie wiedzy finansowej we współczesnym świecie wzrasta, a umiejętność praktycznego jej wykorzystania staje się jedną z podstawowych kompetencji każdego człowieka. Dlatego konieczne jest prowadzenie edukacji ekonomicznej już od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, nabycie umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to zadania edukacyjne, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych i kontynuować z gimnazjalistami. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy daje nam taką możliwość” – wyjaśnia dr Iwona Czerska, opiekun EUD we Wrocławiu.

Tematyka zajęć dla dzieci będzie koncentrowała się na następujących zagadnieniach: zarządzaniu zasobami ludzkimi, Unii Europejskiej, tworzeniu skutecznej reklamy, roli banku w gospodarce, sztuce zaprezentowania własnej osoby, podziwianych firmach świata.

Wykłady dla rodziców będą traktowały o: wychowaniu do sukcesu, doskonaleniu współpracy w rodzinie, psychologii finansowej, wpływie Internetu i telewizji na rozwój dziecka, wspieraniu rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka, wyzwaniach stojących przed polską gospodarką.

Zajęcia dla dzieci i rodziców są BEZPŁATNE!

Więcej szczegółów o projekcie EUD: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/strona/3/p/O_projekcie

Dyskusja (0 komentarzy)