Aktualności
Szkoły wyższe
06 Maja
Źródło: WUM
Opublikowano: 2023-05-06

Zarządzanie w ochronie zdrowia wspólnym kierunkiem WUM i SGH

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkoła Główna Handlowa podpisały list intencyjny dotyczący utworzenia nowego kierunku dwuletnich studiów magisterskich. Oferta skierowana jest do przyszłej kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia. 

Rynek pracy oczekuje absolwentów, którzy będą odpowiednio przygotowani do nowych wyzwań w sektorze ochrony zdrowia. Menedżerowie ochrony zdrowia powinni posiadać kompetencje zarówno z zakresu zarządzania oraz prawa, a także rozumieć specyfikę sektora. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nawiązały współpracę, której efektem jest otwarcie wspólnego kierunku studiów.

Mamy bardzo dobre tradycje współpracy z SGH, wspólnie prowadzimy studia Executive MBA w ochronie zdrowia. Teraz do poziomu studiów podyplomowych dołączamy kształcenie przeddyplomowe. Istnieje tu duża luka w przygotowaniu osób do zarządzania w opiece zdrowotnej. Jestem przekonany, że połączenie uczelni, która zajmuje się kształceniem medyków i ma dostęp do nowoczesnej medycyny, z uczelnią, która jest liderem w kształceniu kadr zarządczych, przyniesie oczekiwane efekty – podkreśla prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

Program studiów na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia w sposób unikatowy łączy zakresy nauk o zarządzaniu, nauk o zdrowiu, ekonomii, finansów i nauk prawnych. Studenci wyposażeni zostają w szeroką wiedzę o mechanizmach kształtujących sektor ochrony zdrowia, a także miękkie umiejętności niezbędne menedżerom działającym w tej branży. Nacisk położony będzie na rozwój umiejętności praktycznych, co w praktyce oznacza duży udział seminariów i ćwiczeń (wykłady 10%, seminaria 65%, ćwiczenia 25%). Dwie ścieżki studiów umożliwiają specjalizację w obszarze systemowym lub organizacyjnym.

Potrzebujemy profesjonalistów. A profesjonaliści, to są menedżerowie, którzy znają uwarunkowania sektorowe. Bardzo się cieszę, że dzisiaj podpisaliśmy to porozumienie, bo połączenie kompetencji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z kompetencjami Szkoły Głównej Handlowej pozwoli na najwyższym poziomie kształcić kadry profesjonalistów, którzy będą zarządzali instytucjami ochrony zdrowia – przekonuje dr hab. Piotr Wachowiak, rektor SGH.

Nowy kierunek studiów magisterskich prowadzony będzie wspólnie przez WUM i SGH. Za stronę administracyjną odpowiedzialna będzie SGH. Zgodnie z założeniami, po każdym z czterech semestrów zmieniać się będzie jednostka prowadząca zajęcia (naprzemiennie SGH i WUM, zapewniając tym samym dostęp do najlepszych wykładowców w danej dziedzinie). Zajęcia realizowane będą w nowoczesnej formule bloków tematycznych (typowych dla uczelni medycznych). Dzięki temu studia przypominać będą bardziej cykl szkoleń tematycznych niż tradycyjne nauczanie.

Oferta skierowana jest do osób chcących w przyszłości zajmować menedżerskie stanowiska w obszarze ochrony zdrowia zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Wiedza z zakresu zarządzania przygotuje absolwentów do podejmowania zadań związanych z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą we wszystkich typach organizacji sektora ochrony zdrowia, w tym w jednostkach administracji publicznej. Zagadnienia nauk o zdrowiu pozwolą absolwentom odnaleźć się w specyfice branży zdrowotnej i skutecznie realizować wyzwania zawodowe.

Według założeń co roku na 4-semestralne studia przyjętych będzie do 60 studentów (jedna grupa wykładowa, dwie grupy seminaryjne, cztery grupy ćwiczeniowe). Zajęcia zaplanowane w podziale na bloki będą realizowane przez 3 dni w tygodniu (ok 20h/tydzień), co pozwoli łączyć studia z pracą w organizacjach sektora i zdobywać równolegle doświadczenie praktyczne. Pierwsza rekrutacja na nowy kierunek planowana jest na semestr letni nadchodzącego roku akademickiego.

MK, źródło: WUM

Dyskusja (0 komentarzy)