Aktualności
Szkoły wyższe
28 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-28

Zawieszenie wiechy w CMN GUMed

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej nabiera kształtów. Inwestycja osiągnęła stan surowy i tradycyjnym zawieszeniem wiechy zakończy się etap prac konstrukcyjnych. Uroczystość odbędzie się 8 maja br. o godz. 12 na terenie kompleksu szpitalnego przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku. W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, firmy Budimex, która jest generalnym wykonawcą oraz gdyńskiej pracowni Arch-Deco, która stworzyła projekt inwestycji. Swoją obecność potwierdził również minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Jak dotąd prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, w niektórych elementach wyprzedzają planowanie. O ile nie nastąpi opóźnienie w finansowaniu, nie ma realnych powodów do nieoddania inwestycji w założonym terminie.

Budowa CMN podzielona jest na dwa etapy ze względu na konieczność relokacji części klinik z wyburzanych budynków, celem odzyskania przestrzeni pod drugi etap budowy. Realizacja pierwszego etapu przypada na lata 2015-2018 i obejmuje budynki B, C i D o łącznej powierzchni 58 138 m2 i kubaturze 237 206 m3. Drugi etap obejmuje lata 2018-2020. W tym czasie ma powstać budynek A, o powierzchni 31 717 m2 i kubaturze 140 802 m3.

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej to kompleks czterech połączonych ze sobą budynków – A, B, C ułożonych w kształt litery U, połączonych trzema łącznikami z Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz budynku D usytuowanego w miejscu dawnego budynku 18 (po drugiej stronie dwujezdniowej drogi). Budynek D będzie połączony łącznikiem z budynkiem C. Na siedmiu kondygnacjach, w tym jednej podziemnej, planuje się lokalizację 688 łóżek (bez wliczania sal wybudzeń, oddziałów dziennych poza interną). Swoje siedziby znajdą tam: Klinika Położnictwa, Klinika Neonatologii, Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej; Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Tkanki Łącznej, Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych; Kliniczne Centrum Kardiologii, Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej; Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Oddział Intensywnej Terapii; Klinika Hematologii i Transplantologii, Klinika Onkologii z Zakładem Radioterapii; Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwowych, Klinika Neurologii Dorosłych z Centrum Udarowym, Klinika Geriatrii; Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, kliniki: Pulmonologii i Alergologii; Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej, poradnie przykliniczne, Regionalne Centrum Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Oddział Dzienny Internistyczny, Oddział Dzienny Chemioterapii, Zespół Pracowni Elektrofizjologicznych i Kardionaczyniowych, Zakład Medycyny Nuklearnej, Centrum Medycyny Snu; Blok operacyjny z 8 salami dla potrzeb klinik: Ginekologii i Kardiochirurgii; Zespół dydaktyczny, administracja szpitala, magazyny, szatnie, garaż na około 200 samochodów. W obiekcie zaprojektowano również restaurację i punkty usługowe dla pacjentów.

Obecnie kontynuowane są roboty budowlane stanu surowego etapu pierwszego (budynki B, C, D). Prace przy konstrukcji żelbetowej budynku zostaną zakończone do końca kwietnia 2017 r. Wybudowano już 5 bunkrów dla przyspieszaczy zlokalizowanych w podziemiach budynku D. Sukcesywnie (począwszy od kondygnacji podziemnej) prowadzone są prace instalacyjne: montaż przewodów wentylacyjnych, rur wodno-kanalizacyjnych, układanie kabli i przewodów dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Montowane są konstrukcje stalowe kondygnacji technicznej na dachach budynków D i C, stawiane są ściany działowe, a także wylewane podłoża pod posadzki. Do końca 2017 roku przewiduje się wykonanie elewacji i pokrycia dachów, kontynuowane będą prace wykończeniowe wewnątrz budynków. W roku bieżącym planowany jest również montaż konstrukcji stalowych dwóch łączników prowadzących do budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej.

Środki finansowe na budowę szpitala pochodzą przede wszystkim z budżetu państwa, które zarezerwowało na ten cel 594 mln zł. Budowa z wyposażeniem ma kosztować ok. 600 mln zł.

Joanna Śliwińska

Dyskusja (0 komentarzy)