Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lipca
Opublikowano: 2017-07-03

Zawody potrzebne na rynku pracy można zdobyć na Politechnice Gdańskiej

Na Politechnice Gdańskiej prowadzone są wraz z firmami Pomorskiego Klastra ICT Interizon trzy kierunki studiów dualnych, które odpowiadają na najbardziej istotne potrzeby rekrutacyjne tej branży

Jako pierwsze powstały dwa lata temu studia Zapewnienie jakości w branży technicznej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Były one inicjatywą Fundacji ECD oraz firmy Flex. Studia koncentrują się na aspekcie jakości produktów i komponentów w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych, mechatronicznych i mechanicznych. Program studiów obejmuje blok techniczny oraz blok jakościowy – pracodawcy zgodnie twierdzą, że jest to bardzo rzadkie połączenie cech kandydatów do pracy w działach jakości i produkcji.

W kolejnym roku uruchomiono studia Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych. Jest to efekt współpracy na rzecz zapewnienia kapitału ludzkiego dla branży ICT pomiędzy Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki a wiodącymi producentami elektroniki na Pomorzu – firmami: Assel, Flex, Jabil i Radmor oraz działającą przy Klastrze Interizon Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia.  W ramach studiów słuchacze zapoznają się z wieloma aspektami złożonych procesów produkcji elektroniki, nauczą się budowania ciągów technologicznych czy przyjrzą się aspektom jakościowym w pracy inżyniera procesu. Mają również możliwość poznania tajników skutecznej komunikacji w pracy inżyniera. Jednak kluczowa i całkowicie nowa w skali kraju jest możliwość odbycia szeregu zajęć w laboratorium produkcji urządzeń elektronicznych, które specjalnie w tym celu powstało przy WETI. Sześć stanowisk odzwierciedlających rzeczywiste procesy produkcyjne będzie do dyspozycji słuchaczy, którzy w niewielkich grupach będą mogli ćwiczyć umiejętności produkcji podzespołów elektronicznych i ich weryfikacji. Laboratorium powstało dzięki życzliwości firm dostarczających sprzęt producentom elektroniki w Polsce: CPS Industrial Engineering Poland oraz Amtest Poland i Renex.

Kolejnym krokiem było zrealizowanie wspólnie z firmami XIV edycji studiów Aplikacje i usługi internetowe na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Studia ukierunkowane są na tworzenie aplikacji i witryn internetowych za szczególnym uwzględnieniem warstwy interfejsu użytkownika w powiązaniu z metodami udostępniania dokumentów cyfrowych różnych typów. Na studia zgłaszają się kandydaci posiadający wykształcenie lub doświadczenie związane z programowaniem, ale również pasjonaci programowania, którzy dopiero chcą rozpocząć pracę w intensywnie rozwijającej się branży IT.

Wszystkie trzy kierunki wyróżnia bardzo duże zaangażowanie firm w proces dydaktyczny, w tym tworzenie i aktualizowanie programów kształcenia. Większość zajęć jest prowadzona przez praktyków-ekspertów z firm: inżynierów i programistów. Zaangażowanie w studia dużych firm produkcyjnych zapewnia ich absolwentom bezpośredni dostęp do atrakcyjnych ofert pracy, co skutkuje rozwojem zawodowym i awansami absolwentów dotychczasowych edycji.

Dorota Kowlaczyk

Dyskusja (0 komentarzy)