Aktualności
Szkoły wyższe
15 Października
www.p.lodz.pl
Opublikowano: 2019-10-15

Zespół akredytacyjny HCERES gościł na PŁ

Politechnika Łódzka jest pierwszą polską uczelnią, która poddała się międzynarodowej ocenie instytucjonalnej HCERES – High Council for the Evaluation of Research and Higher Education. W styczniu poznamy jej wyniki.

HCERES to niezależny, francuski organ odpowiedzialny za przeprowadzanie kompleksowej oceny działalności naukowej i instytucjonalnej jednostek szkolnictwa wyższego oraz instytucji badawczych, przede wszystkim we Francji, ale także poza nią. Dokonuje oceny programowej oraz instytucjonalnej. Wspiera instytucje naukowe i szkolnictwa wyższego w procesie podnoszenia jakości kształcenia oraz w zakresie prowadzonych badań.

Zespół akredytacyjny HCERES gościł na Politechnice Łódzkiej przez cztery dni, od 7 do 10 października. Spotkał się z władzami uczelni i wydziałów, pracownikami akademickimi i administracyjnymi, studentami, absolwentami oraz z krajowymi i zagranicznymi partnerami oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Ocena została przeprowadzona zgodnie ze standardami przyjętymi w ramach sześciu kryteriów obejmujących m.in. spójność realizowanych działań z założeniami strategii, kształcenie i badania czy współpracę z otoczeniem.

HCERES to renomowana jednostka międzynarodowa, ciesząca się uznaniem środowiska akademickiego. Jest członkiem European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), jest także zarejestrowana w European Quality Assurance Register (EQAR).

Akredytacja HCERES jest finansowana przez MNiSW w ramach projektu POWER „Akredytacje zagraniczne”. Celem jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)