Aktualności
Szkoły wyższe
23 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-23

Zimowa rekrutacja na studia w UMCS

Trwa zimowa rekrutacja na studia w UMCS. W tym roku podczas zimowego naboru kandydaci znajdą w ofercie studia stacjonarne II stopnia z gospodarki przestrzennej. Internetowa rejestracja na ten kierunek potrwa do 15 lutego br.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci kierunków studiów inżynierskich z gospodarki przestrzennej oraz z zakresu architektury i urbanistyki. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż ustalony limit miejsc (w tym roku to 50 osób) kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Szczegółowe zasady kwalifikacji oraz opis kierunku dostępne są na stronie internetowej: https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=info&id=NGL_GOP_S2&kategoria=

Obecnie trwa również rekrutacja na kilkanaście kierunków studiów podyplomowych. Jest to świetna okazja do uzupełnienia dotychczas zdobytej wiedzy oraz podniesienia swoich kwalifikacji.
Uniwersytet proponuje słuchaczom następujące kierunki:
1. Grafika wydawnicza (do 31.01.)
2. Muzykoterapia (do 26.01.)
3. Profesjonalny Event Manager (rejestracja w IRK do 31.01, dokumenty do 08.02.)
4. Archiwistyka (do 07.02.)
5. Edukacja muzealna (do 31.01.)
6. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo gr. C (do 10.02.)
7. Matematyka (do 31.01.)
8. Systemy informacji geograficznej w praktyce (do 25.01.)
9. Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem (do 31.01.)
10. Mediacja szkolna i sądowa (do 31.01.)
11. Pedagogika specjalna (do 15.02.)
12. Administracja publiczna (do 28.02.)
13. Ochrona danych osobowych (do 22.02.)
14. Podyplomowe Studium Legislacji (do 15.02.)
15. Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego (do 28.02.)
16. Psychologia sportu dla psychologów (do 28.02.)
17. Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką (do 10.03)
18. Filozofia i etyka (do 15.02.)
19. Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (IRK do 10.02, dokumenty do 12.02.)

Warto zaznaczyć, że w ofercie studiów podyplomowych znajdują się trzy nowe kierunki: psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego, psychologia sportu dla psychologów (studia prowadzone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii) oraz zarządzanie transportem-spedycją-logistyką (prowadzone na Wydziale Ekonomicznym).

UMCS oferuje łącznie ponad 80 kierunków studiów podyplomowych. Wszystkie przygotowane zostały w oparciu o wymagania współczesnego rynku pracy oraz oczekiwania kandydatów, którym coraz częściej zależy na poszerzaniu swojej wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwijaniu własnych zainteresowań.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.podyplomowe.umcs.pl

Katarzyna Skałecka

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Martyna 20.01.2022 12:07

    Hej, ja co prawda na UMCS robiłam administracje, a na tłumaczenia przysięgłe zapisałam się do WSKZ-tu bo całość online bez zadnej wizyty, teraz czekam na termin egzaminu państwoweg i dostałam info ze jak zdam to dokumrnt uprawnia mnie do nazywania się tłumaczem :)