Aktualności
Szkoły wyższe
23 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-23

Zimowa rekrutacja na studia w UMCS

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa zimowa rekrutacja na studia.

Podczas zimowego naboru uniwersytet zaprasza do aplikowania na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie fizyki. Rejestracja na ten właśnie kierunek zostanie zamknięta 5 lutego br.

Z kolei do 18 lutego br. trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia z gospodarki przestrzennej.

Szczegółowe informacje na temat tej oferty dostępne są na stronie: www.irk.umcs.lublin.pl.

Od początku stycznia br. trwa również rekrutacja na kilka kierunków studiów podyplomowych. Chętnych zapraszamy do aplikowania na:
1. Administrację publiczną (do 28 lutego),
2. Fizykę (do 20 lutego),
3. Grafikę wydawniczą (do 28 lutego),
4. Interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy (do 31 stycznia),
5. Nauczanie geografii (do 15 lutego),
6. Systemy informacji geograficznej w praktyce (do 16 lutego).

Wszystkie kierunki studiów podyplomowych znajdujące się w ofercie edukacyjnej UMCS przygotowane zostały według wymagań współczesnego rynku pracy oraz oczekiwania kandydatów, którym coraz częściej zależy na poszerzaniu swojej wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwijaniu własnych zainteresowań.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)