Aktualności
Szkoły wyższe
30 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-30

Zimowa rekrutacja na UE we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzi elektroniczną rejestrację kandydatów na trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie) na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. W ramach tego kierunku są realizowane następujące specjalności: przedsiębiorczość i innowatyka, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie rozwojem i zarządzanie technologią.

Na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym  realizowany jest  interdyscyplinarny profil kształcenia  łączący wiedzę z dziedzin inżynierskich z wiedzą ekonomiczną i menedżerską. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, projektowania produktów oraz zarządzania projektami, innowacjami, wiedzą, zmianą i kapitałem, kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w innowacyjnych organizacjach, kładących szczególny nacisk na zarządzanie wiedzą. Otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i magistra.

Należy podkreślić, że nie tylko profil kształcenia, ale również wymienione tytuły zawodowe wyróżniają Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny wśród uczelni ekonomicznych w kraju.  W ostatnich latach wydział współpracował z wieloma ośrodkami zagranicznymi m.in. z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji, Słowacji, Arabskiej Republiki Syryjskiej, USA, Kanady.

Kandydaci winni legitymować się co najmniej dyplomem inżyniera/licencjata dowolnego kierunku studiów.

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa:

– studia stacjonarne do 12 lutego 2017 r.

– studia niestacjonarne  do 13 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie : www.ue.wroc.pl

Jolanta Nowacka

Dyskusja (0 komentarzy)