Aktualności
Szkoły wyższe
30 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-30

Zimowa rekrutacja na UMCS

Trwa zimowa rekrutacja na studia w UMCS. W tym roku podczas zimowego naboru uczelnia oferuje kandydatom studia dzienne II stopnia z gospodarki przestrzennej. Internetowa rejestracja potrwa do 19 lutego br., zaś przyjmowanie dokumentów i wydawanie decyzji odbędzie się między 21 lutego a 3 marca 2017 r.

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, jednak nie dłużej niż do wyczerpania limitu miejsc (w tym roku jest ich 45). O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci kierunków: gospodarka przestrzenna oraz z zakresu architektury i urbanistyki. Osoby, które nie skończyły studiów inżynierskich, będą zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych.

Zasady kwalifikacji oraz opis kierunku dostępne są na stronie internetowej: https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=info&id=NGL_GOP_S2&kategoria=

Od 2 stycznia br. trwa również rekrutacja na kilkanaście kierunków studiów podyplomowych. Jest to świetna okazja do uzupełnienia dotychczas zdobytej wiedzy oraz podniesienia swoich kwalifikacji.

Uniwersytet proponuje słuchaczom następujące kierunki:
1. Administracja publiczna (termin rejestracji w IRK 2 stycznia – 28 lutego br.)
2. Analiza danych (2 stycznia – 31 stycznia br.)
3. Arteterapia z elementami psychologii twórczości (2 stycznia – 31 stycznia br.)
4. Etyka (2 stycznia – 17 lutego)
5. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB (2 stycznia – 31 stycznia br.)
6. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo gr. C (2 stycznia – 28 lutego br.)
7. Muzealnictwo (2 stycznia – 31 stycznia br.)
8. Nauczanie biologii (12 stycznia – 20 lutego br.)
9. Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury (2 stycznia – 28 lutego br.)
10. Pedagogika Marii Montessori (2 stycznia – 31 stycznia br.)
11. Prawo gospodarcze i handlowe (2 stycznia – 28 lutego br.)
12. Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym (2 stycznia – 28 lutego br.)
13. Coaching i mentoring (rejestracja do 19 lutego br.)

Warto zaznaczyć, że w ofercie studiów podyplomowych UMCS ma dwa zupełnie nowe kierunki, czyli Ochronę własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury (studia prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji) oraz Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym (prowadzone na Wydziale Artystycznym).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.irk.umcs.lublin.pl.

Katarzyna Kozielewicz

Dyskusja (0 komentarzy)