Aktualności
Opublikowano: 2017-12-12

Złoci Absolwenci Politechniki Białostockiej

Prof. Michał Bołtryk, Józef Władysław Sulima, Michał Grześ i Robert Matyszewski – to Złoci Absolwenci Politechniki Białostockiej 2017. Specjalne statuetki wręczone zostały wczoraj (30 listopada) podczas święta uczelni.

1 grudnia 1949 roku, decyzją ówczesnego Ministra Oświaty, powołana została Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Po 68 latach Politechnika Białostocka jest liczącą się uczelnią w kraju, której studenci zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach. PB kształci około 8,5 tysiąca studentów na 7 wydziałach. Zatrudnia blisko 1400 pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych.
W tym roku po raz trzeci Stowarzyszenie Absolwentów PB przyznało tytuły Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej. Wyróżnienia przyznane zostały w 4 kategoriach: Nauka, Menadżer, Wynalazca oraz Młody Inżynier lub Przedsiębiorca.

Prof. Michał Bołtryk – obecnie dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, wcześniej także rektor naszej uczelni wyróżniony został w kategorii Nauka. Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego WSI w Białymstoku w 1974 r. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe w budownictwie – od murarza poprzez majstra i inżyniera budowy, inspektora nadzoru do profesora nauk technicznych.  Zrealizował ponad 150 prac badawczych, opracowań, opinii i ekspertyz, które znalazły zastosowanie w budownictwie. Opublikował ponad 200 artykułów, książek i referatów. Jest współautorem siedmiu patentów. Wypromował ponad 300 magistrów i inżynierów w dyscyplinie budownictwo oraz siedmiu doktorów. – Można postawić tezę, że nie ma w województwie podlaskim firmy budowlanej, w której nie pracowaliby dyplomanci bądź doktoranci profesora – mówił podczas uroczystości Janusz Zastocki, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej.

W kategorii Menadżer statuetkę odebrał Józef Władysław Sulima. Ukończył  studia w 2003 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB o specjalności Inżynieria Środowiska oraz w 2009 r. studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych rozwiązań w budownictwie drogowym. Obecnie jest dyrektorem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. – Do jego największych osiągnięć należy realizacja wielu projektów drogowych na gigantyczną sumę wyrażaną w miliardach złotych, które w znaczący sposób otwierają nowe możliwości rozwojowe Podlasia  – uzasadniał prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej.

Statuetkę Złotego Absolwenta Politechniki Białostockiej odebrał także Michał Grześ. Wyróżniony został w kategorii Wynalazca. Ukończył studia w 2015 r. na Wydziale Mechanicznym o specjalności automatyka i robotyka, a obecnie jest doktorantem na tymże Wydziale. Jest współtwórcą łazików marsjańskich Hyperion i Hyperion II, które wygrały międzynarodowe zawody University Rover Challange w USA (w latach 2013 i 2014). Jest współautorem systemu RECON do obserwacji środowiska – nagrodzonego srebrnym medalem na zawodach iCAM w 2014 r. w Japonii. Stanowi także trzon zespołu, który zbudował robota edukacyjnego PHOTON – zwycięzcę konkursu firmy Microsoft Image Cup Poland 2015. Obecnie współtworzy firmę PHOTON ENTERTEINMENT, która produkuje roboty edukacyjne. Dziś Photon wykorzystywany jest w szkołach do nauczania nie tylko programowania, ale i innych przedmiotów. Kilka dni temu robot miał uroczystą premierę w iSpocie – sieci sklepów Apple. Michał Grześ jest laureatem Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w 2015 r.).

W kategorii Młody Inżynier/Przedsiębiorca kapituła konkursu wyróżniła Roberta Matyszewskiego. Laureat ukończył studia na Politechnice Białostockiej na kierunku zarządzanie i marketing w 2011 r. Podczas studiów dał się poznać jako główny koordynator Juwenaliów. Wraz z kolegą założył spółkę LemonTea – agencję marketingową, która zdobywała nagrody za serwisy internetowe, m.in. za odkryj.bialystok.pl. W 2015 roku LemonTea połączyła się z Grupą TenderHut, w której Robert Matyszewski zarządza zagraniczną siecią sprzedaży. – Droga do sukcesu Roberta Matyszewskiego może być przykładem dla innych osób głodnych sukcesu – mówił Janusz Zastocki.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)