Aktualności
Szkoły wyższe
08 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-08

Zmarł prof. Edward Włodarczyk, były rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

W środę 7 kwietnia zmarł po ciężkiej chorobie prof. Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012–2020. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 12 kwietnia w Szczecinie.

Prof. Edward Włodarczyk był historykiem. Zajmował się dziejami miast portowych Pomorza i regionu południowego Bałtyku w XIX i I połowie XX wieku. Badał ich gospodarkę, w tym morską, śledził procesy kształtowania się społeczeństw miejskich i zachodzące w nich przemiany. Interesowało go rozwarstwienie majątkowe w nadbałtyckich miastach, a także procesy industrializacyjne i urbanizacyjne w Europie Północnej w XIX i początkach XX wieku. Badał politykę morską państwa pruskiego w tym okresie. Jest laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska (2000), nagrody zespołowej Ministra Edukacji Narodowej (2001) i dwukrotnie Zachodniopomorskiego Nobla (2007 i 2012). Na macierzystym uniwersytecie był dyrektorem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, dziekanem Wydziału Humanistycznego, prorektorem i przez dwie kadencje rektorem.

Włodarczyk studiował historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1969 roku zaczął pracować jako asystent w Pracowni Zakładu Historii Pomorza IH PAN w Szczecinie. Doktoryzował się na UAM w 1977 roku na podstawie dysertacji pt. Wielki przemysł Szczecina w l. 1850–1914 napisanej pod kierunkiem prof. Bogdana Dopierały. W Poznaniu w 1989 roku habilitował się na podstawie pracy Rozwój gospodarczy miast pruskich prowincji nadbałtyckich w l. 1808–1914. Tytuł profesora uzyskał w 1999 roku.

Był członkiem zarządu i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego, członkiem zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Prezydenckiej Rady Kultury Szczecina. Był redaktorem naczelnym rocznika „Studia Maritima”, członkiem redakcji „Zapisków Historycznych”, „Dziejów Nowożytnych”. „Studiów Zachodnich” i „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka”).

Pogrzeb prof. Włodarczyka odbędzie się w poniedziałek 12 kwietnia w Szczecinie.

PK

Dyskusja (0 komentarzy)