Aktualności
Szkoły wyższe
29 Maja
Źródło: www.wsm.opole.pl
Opublikowano: 2020-05-29

Zmiana rektora w PMWSZ w Opolu

Prof. Renata Szyguła, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, będzie nowym rektorem tej uczelni. Zastąpi na tym stanowisku dr. hab. Tomasza Halskiego, który kieruje PMWSZ od 2012 roku.

Wybory odbyły się w piątek 29 maja. Przeprowadzono je w trybie zdalnym. Rada Uczelni po zasięgnięciu opinii Senatu PMWSZ w Opolu wskazała tylko jedną kandydaturę – dr. hab. Renaty Szyguły, prof. PMWSZ. Kolegium Elektorów jednogłośnie dokonało jej wyboru. Na stanowisku rektora pozostanie jednak tylko do 15 lipca. Po tym dniu będzie prorektorem Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego.

Prof. Renata Szyguła urodziła się w 1968 roku w Nowym Sączu. Jest pedagogiem, specjalistką w zakresie rehabilitacji ruchowej. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. Po przeprowadzce do Opola pracowała najpierw w Szkole Podstawowej nr 24 na stanowisku instruktora gimnastyki korekcyjnej, a następnie jako nauczyciel przedmiotów kierunkowych w Medycznym Studium Zawodowym w Opolu. Od 1995 roku związana jest z Politechniką Opolską, na której zaczynała jako asystent, po czym awansowała na stanowisko adiunkta w Instytucie Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. W 2000 r. obroniła doktorat z pedagogiki na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Pracowała w Katedrze Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji, działającej w Instytucie Turystyki i Rekreacji PO. Od 2001 roku kierowała Zakładem Biologicznych Podstaw Fizjoterapii PO. W latach 2002–2008 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Obecnie jest dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu będzie samodzielnie istniała do 15 lipca, kiedy to zostanie włączona w struktury Uniwersytetu Opolskiego. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy rektorami PMWSZ i UO, po przyłączeniu szkoły zawodowej do uniwersytetu, rektor-elekt PMWSZ będzie prorektorem Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego, składającego się z obecnego wydziału lekarskiego UO i nowego wydziału nauk o zdrowiu powstałego na bazie studentów i kadry obecnej szkoły zawodowej.

MK, źródło: PMWSZ, PAP

 

Dyskusja (0 komentarzy)