Aktualności
Szkoły wyższe
16 Czerwca
Źródło: www.pwsz.konin.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-16

Zmiana rektora w PWSZ w Koninie

Prof. Artur Zimny, obecny prorektor ds. kształcenia, będzie od września rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zastąpi na tym stanowisku prof. Mirosława Pawlaka, który stoi na czele uczelni od 2011 roku.

Wybory w PWSZ w Koninie przeprowadzono we wtorek 16 czerwca. Dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ, był jedynym kandydatem ubiegającym się o fotel rektora. 20-osobowe Kolegium Elektorów jednogłośnie powierzyło mu misję kierowania konińską PWSZ w kadencji 2020–2024.

Artur Zimny jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (w zakresie finansów i zarządzania organizacjami, 2002) i magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (w zakresie gospodarki przestrzennej, 2003). W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (AE w Poznaniu), a w 2018 roku stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (Uniwersytet w Białymstoku).

Od 17 lat jest pracownikiem PWSZ w Koninie, w której uzyskał kolejne stopnie awansu zawodowego – rozpoczynał jako pracownik administracyjny zatrudniony na stanowisku referenta ds. promocji, a obecnie jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora uczelni. Od 2015 roku jest prorektorem ds. kształcenia PWSZ w Koninie. Wcześniej, w latach 2011–2015, był dziekanem Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie oraz pełnomocnikiem rektora ds. studiów podyplomowych (2009–2015).

W latach 2006–2013 współpracował z Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Koninie jako wizytator szkoleń, kursów i studiów podyplomowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Był członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina. Obecnie zasiada w Radzie Konińskiej Izby Gospodarczej (od 2015 roku). Pełni rolę rzeczoznawcy MEN ds. podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik ekonomista.

Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwoju zrównoważonego, inwestycji i gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce”, w której podjęta została próba określenia znaczenia publicznych uczelni zawodowych w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu regionalnym i lokalnym, a nade wszystko zaprezentowane zostały modele funkcjonowania omawianych szkół wyższych, zmierzające do wzmocnienia ich roli w rozwoju miast, powiatów i podregionów, na terenie których są zlokalizowane.

Za działalność na rzecz uczelni, miasta Konina i subregionu konińskiego został wyróżniony Medalem PWSZ w Koninie (2012), Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Miasta Konina” (2014) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi (2019).

 MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)