Aktualności
Szkoły wyższe
24 Maja
Fot. Adam Janusz
Opublikowano: 2022-05-24

Zmiana rektora w WSIiZ w Rzeszowie

Od 1 czerwca nowym rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie dr hab. Andrzej Rozmus. Zastąpi dr. Wergiliusza Gołąbka, sprawującego tę funkcję od 2016 roku. 

Dr hab. Andrzej Rozmus jest związany z rzeszowską WSIiZ od 1998 roku. Przez ostatnią dekadę był prorektorem ds. nauczania, a od 2019 roku pełni także funkcję dyrektora Instytutu Analiz Edukacji WSIiZ. Brał udział w pracach wielu gremiów programujących kształt i rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce. Jest inicjatorem Rzeszowskiej Akademii Inspiracji, która w latach 2014–2021 oferowała zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nowy rektor obejmie stanowisko 1 czerwca, a jego kadencja potrwa do września 2024 roku.

Zmiana rektora jest kolejnym etapem przekazywania władzy młodszemu pokoleniu, pierwsze takie działania miały miejsce już 6 lat temu – informuje dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prezydent WSIiZ, podkreślając, że obecnie uczelnią będzie zarządzało pokolenie urodzone w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Decyzję o powołaniu nowego rektora prezydent WSIiZ podjął po pozytywnej decyzji członków uczelnianego Senatu wyrażonej na posiedzeniu 24 maja br. Dotychczasowy rektor, dr Wergiliusz Gołąbek, od czerwca będzie pełnił funkcję wiceprezydenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, odpowiedzialnego m.in. za współpracę z zewnętrznymi partnerami uczelni.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)