Aktualności
Szkoły wyższe
29 Czerwca
Źródło: PWSW w Przemyślu
Opublikowano: 2022-06-29

Zmiana szyldów w kolejnych uczelniach zawodowych

Kolejne publiczne uczelnie zawodowe – z Przemyśla, Leszna, Nowego Sącza i Raciborza – zmienią od października swoje nazwy. Staną się Akademiami Nauk Stosowanych.

Zmiana szyldów w uczelniach zawodowych to efekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku. Umożliwia ona uczelniom wprowadzenie do nazwy zastrzeżone dotąd ustawowo słowa „akademia nauk stosowanych”. Status taki uzyskały już wyższe szkoły zawodowe w Białej Podlaskiej, Pile, Łomży, Elblągu, Koninie, Tarnowie, Jeleniej Górze, Gnieźnie, Wałczu i Chełmie. Zaraz po wakacjach nowe nazwy otrzymają tez placówki we Włocławku, w Wałbrzychu i Skierniewicach.

Do podpisu ministra edukacji i nauki trafiło już rozporządzenie o zmianach w kolejnych trzech PUZ-ach, w których studiuje łącznie 5 675 osób, zaś zatrudnionych jest 707 pracowników:

  • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu stanie się Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Przemyślu;
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie będzie Akademią Nauk
    Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu przyjmie nazwę Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Szyldy tych uczelni zostaną wymienione 1 października. Podobnie jak w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, która nową nazwę (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie) otrzymała na mocy wcześniejszego rozporządzenia. Na etapie konsultacji jest z kolei projekt zmieniający nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (na Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu).

To oznacza, że na mocy wydanych już przez ministra decyzji status akademii zyskało (lub w najbliższym czasie zyska) w sumie 17 z 32 publicznych uczelni zawodowych. Wśród kryteriów, które należy wypełnić, by stać się akademią są: funkcjonowanie co najmniej 10 lat; liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych; co najmniej 50% nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy; prowadzenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na co najmniej 5 kierunkach;  kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; brak negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla jakiegokolwiek kierunku studiów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)