Aktualności
Szkoły wyższe
30 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-30

Zmiany personalne i organizacyjne w SGSP

Rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka został odwołany ze stanowiska. Od 1 maja uczelnią, którą czeka wiele zmian organizacyjnych, kierować będzie mł. bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski. 

Decyzję o odwołaniu rektora podjął minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński po zapoznaniu się z raportem z prac zespołu komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej wyjaśniającego przyczyny i okoliczności wystąpienia przypadków zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w SGSP. Zespół skontrolował m.in. postępowanie kierownictwa w związku z niebezpieczeństwem transmisji koronawirusa SARS COV-2 na terenie uczelni. Ocenił również skuteczność działań izolacyjnych zastosowanych wobec podchorążych.

– W szkole doszło do poważnych nieprawidłowości. Dlatego podjąłem decyzję o odwołaniu z funkcji rektora-komendanta SGSP nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki. Stanowisko to obejmie mł. bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski. Uczelnię czeka również wiele zmian organizacyjnych – poinformował szef resortu.

Kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości zarówno w odniesieniu do kadry kierowniczej i dowódczej, jak i do podchorążych wszystkich kompanii. W szkole został przyjęty niewłaściwy system zarządzania, co w efekcie doprowadziło do obniżenia dyscypliny wśród kadry i studentów. W toku czynności ustalono m.in. że wprowadzone ograniczenie wydawanych przepustek i udzielanych urlopów nie miało zastosowania w praktyce, co przyczyniło się do emisji COVID-19 na terenie uczelni. Dla przykładu: 13 marca zostało ogłoszone rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Mimo to wydano wtedy 49 przepustek, a 150 innych przedłużono.

Zespół kontrolny negatywnie ocenił też skuteczność działań izolacyjnych zastosowanych na terenie SGSP. Prorektor ds. operacyjnych polecił m.in. by studenci mający dolegliwości osobiście zgłaszali swoje objawy pod dostępne numery telefoniczne Inspekcji Sanitarnej.  Było to sprzeczne z procedurą postępowania Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA z 13 marca. Nie zweryfikował tego faktu również rektor-komendant SGSP, ani pozostałe osoby posiadające tę informację.

– Zespół z Komendy Głównej PSP szczegółowo wyjaśnił działanie uczelni w kontekście przypadków koronawirusa wśród podchorążych. Obiecałem, że nie będzie zamiatania sprawy pod dywan i wyciągnę pełne konsekwencje wobec winnych tej sytuacji. Słowa dotrzymuję. Nie obejdzie się również bez zmian organizacyjnych w samej szkole, tak aby nigdy więcej nie doszło do tak nagannej sytuacji jak ta, z którą mieliśmy do czynienia – podkreślił minister Mariusz Kamiński.

Z dniem 1 maja kierowanie uczelnią przejmie mł. bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski. Ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i studia doktoranckie w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w SGSP m.in. jako kierownik pracowni. Następnie pełnił m.in. funkcję naczelnika wydziału nauczania i naczelnika wydziału kształcenia w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Od 2018 r. był komendantem powiatowym PSP w Kłodzku.

MK, źródło: MSWiA

Dyskusja (0 komentarzy)