Aktualności
Szkoły wyższe
29 Października
Opublikowano: 2020-10-29

Znamy termin wyborów rektora Uniwersytetu Gdańskiego

23 listopada poznamy nowego rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Wybrano już Uczelniane Kolegium Elektorów.

Uczelniane Kolegium Elektorów UG liczy 132 osoby. Jest to grono, które w połowie składa się z członków Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, wybranego na kadencję 2020–2024, a w połowie z wybranych w wyborach UKE przedstawicieli wydziałów, jednostek, studentów, doktorantów oraz pracowników administracji UG.

Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów, na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku Ordynacją wyborczą UG, w dniu 27 października 2020 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu dr. hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG, wybranego na stanowisko rektora na kadencję 2020–2024, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji. To pokłosie artykułu „Wstrzymana profesura”, który opublikowaliśmy we wrześniowym numerze „Forum Akademickiego”. Marek Wroński dowodził w nim, że w przypadku postępowania profesorskiego dr. hab. Jerzego Gwizdały zachodzi podejrzenie naruszenia praw autorskich przez kandydata do tytułu. Sam rektor swoją rezygnację tłumaczył względami zdrowotnymi. W złożonym kilka dni wcześniej oświadczeniu zarzuty nazwał „nieuzasadnionymi”. Powoływał się przy tym na ekspertyzę w zakresie prawa autorskiego zamówioną przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów u prof. Bogudara Kordasiewicza z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Tymczasem zarówno nazwisko eksperta, jak i sama ekspertyza, która dotarła do CK na początku września br., powinny być niejawne do czasu zakończenia postępowania w sprawie przez CK. O sprawie tej piszemy w październikowym numerze „Forum Akademickiego”.

Przypomnijmy, że Gwizdała kierował uniwersytetem od 2016 roku. W kwietniowych wyborach z powodzeniem ubiegał się o reelekcję – jego kandydaturę poparło 59 elektorów. Do czasu wyłonienia następcy dr. hab. Jerzego Gwizdały jego obowiązki, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem UG, pełni prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. Z naszych informacji wynika, że zamierza wystartować w nadchodzących wyborach. Jego kontrkandydatem będzie prof. Piotr Stepnowski, kierownik Katedry Analizy Środowiska na Wydziale Chemii, w poprzedniej kadencji prorektor ds. nauki. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 2 listopada. Zgodnie z kalendarzem wyborczym Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego dokona wyboru nowego rektora 23 listopada 2020 roku.

MK, źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)