Aktualności
Szkoły wyższe
23 Listopada
Opublikowano: 2017-11-23

ZUS podpisał umowę z Uniwersytetem Rzeszowskim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22 listopada podpisał umowę o współpracy z  Uniwersytetem Rzeszowskim, największą uczelnią wyższą w regionie.

Celem podpisywanej umowy jest transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a ZUS dla osiągnięcia wzajemnych korzyści na rzecz wzrostu i rozwoju sygnatariuszy umowy a także społeczności akademickiej, biznesu oraz mieszkańców województwa podkarpackiego.

Umowa została podpisana przez prof. dr hab. Gertrudę Uścińską, prezes ZUS oraz prof. dr. hab. Sylwestra Czopka, rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na podstawie umowy m.in.: wzbogacane będą programy nauczania o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych; wspólnie organizowane będą konferencje, debaty, wykłady otwarte, konsultacje naukowe; możliwy będzie udział we wspólnych projektach naukowych, badawczych, rozwojowych; umożliwiona zostanie studentom i doktorantom URz możliwość odbywania praktyk i staży w ZUS; udzielone zostanie wsparcie merytoryczne przez ZUS studentów i doktorantów piszących prace dyplomowe z zakresu ubezpieczeń społecznych.

ZUS bardzo konsekwentnie i planowo podchodzi do edukacji młodych – od szkół podstawowych, przez ponadgimnazjalne aż do szkół wyższych. Wieloletnia współpraca z URz, przejawia się m.in.
w cyklicznie organizowanych warsztatach dla studentów z zakładania własnego biznesu oraz podejmowania legalnego zatrudniania, konferencji i wykładów otwartych. Średniorocznie we wspólnie organizowanych przedsięwzięciach uczestniczy ponad 2 tys. studentów.

Po podpisaniu umowy  prof. Gertruda Uścińska wygłosiła wykład Gwarancje państwa we współczesnych systemach emerytalnych. Po wykładzie prezes ZUS odpowiadała na pytania uczestniczącej w wykładzie kadry akademickiej oraz studentów.

Wojciech Dyląg
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa podkarpackiego  

Dyskusja (0 komentarzy)