Aktualności
Szkoły wyższe
30 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-12-30

Zwiększona subwencja dla uczelni medycznych

O blisko 26 mln zł Ministerstwo Zdrowia zwiększyło subwencje dla podległych mu uczelni. Wsparcie ma pomóc w podniesieniu jakości prowadzonych prac naukowo-badawczych i służyć rozwojowi naukowemu kadry dydaktyczno-naukowej.

Jednym z najważniejszych składników budżetów uczelni jest subwencja państwowa na utrzymanie potencjału naukowego i dydaktycznego. Jej wysokość określają poszczególni ministrowie, którym podlegają szkoły wyższe. Najwięcej uczelni ma pod swoimi skrzydłami minister edukacji i nauki, który odpowiada też za subwencje dla placówek PAN i instytutów badawczych. Spośród innych resortów, najwięcej uczelni (19) ma pod swoją pieczą minister kultury i dziedzictwa narodowego. Z kolei Ministerstwo Zdrowia odpowiada za finansowanie 9 uniwersytetów medycznych, którym właśnie zwiększono subwencję.

O wielkości tegorocznych nakładów na subwencje dla uczelni medycznych poinformowano po raz pierwszy w lipcowym komunikacie MZ. Przeznaczono na ten cel w sumie ponad 1 mld 965,6 mln zł. Miesiąc później ta kwota została podniesiona o kolejne 20,1 mln zł na podwyżkę wynagrodzeń pracowników o 4,4%. Oznaczało to, że łącznie minister zdrowia na subwencje przeznaczone na podtrzymanie potencjału badawczego i dydaktycznego w 9 podległych mu uczelniach wyda w tym roku 1 mld 985,7 mln zł. Po świętach okazało się się, że będzie jeszcze więcej.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie, w budżecie resortu do rozdysponowania pozostały środki w wysokości 25 866 323 zł. Minister Zdrowia postanowił przeznaczyć je na zwiększenie subwencji dla uczelni medycznych. Największym beneficjentem dodatkowych środków został Warszawski Uniwersytet Medyczny (3,8 mln zł), niewiele mniej dostanie Uniwersytet Medyczny w Łodzi (3,7 mln zł), a powyżej 3 mln zł trafi także do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (3,3 mln zł) oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (3 mln zł).

Zwiększenie subwencji jest przeznaczone na pokrycie wzrostu kosztów działalności uczelni związanego z aktualną sytuacją gospodarczą oraz na realizację innowacyjnych projektów naukowo-badawczych. Przyznane wsparcie powinno skutkować podniesieniem jakości prowadzonych w uczelniach prac naukowo-badawczych i służyć przez to rozwojowi naukowemu kadry dydaktyczno-naukowej – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Całą zwiększoną kwotę rozdysponowano na podstawie procentowego udziału poszczególnych uczelni medycznych w podziale subwencji na rok 2022. Ostatecznie po doliczeniu wszystkich bonusów wyniosła ona przeszło 2 mld zł.

MK

Komunikat o zwiększeniu subwencji dla uczelni medycznych

Dyskusja (0 komentarzy)