Aktualności
Szkoły wyższe
20 Września
Źródło: www.sum.edu.pl
Opublikowano: 2021-09-20

Edukacja żywieniowa w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Od października studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego będą na fantomach zdobywać wiedzę z zakresu żywienia specjalistycznego. To pierwszy tak szeroki i skoordynowany program edukacji żywieniowej na uczelni medycznej w Polsce.

Szacuje się, że ponad 30 proc. pacjentów jest niedożywionych podczas przyjęcia do szpitala, a u kolejnych 20–30 proc. chorych stan ten pogłębia się podczas hospitalizacji. Z przeprowadzonej na jednej z polskich uczelni medycznych ankiety wynika, że aż 85 proc. studentów oraz lekarzy pracujących w szpitalach na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie studiów lekarskich nie byłoby w stanie zainicjować i poprowadzić interwencji żywieniowej, będącej kluczowym narzędziem do walki z niedożywieniem chorych.

Problemy ze wsparciem żywieniowym w Polsce tkwią u źródła. Dlatego wraz z Fundacją Nutricia od nowego roku akademickiego wprowadzamy skoordynowany blok zajęć z żywienia specjalistycznego – zapowiada prof. Jerzy Stojko, prorektor do spraw studiów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W Katedrze Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu odbyły się pierwsze szkolenia kadry na fantomach żywieniowych: dorosłym i pediatrycznym. W sumie Fundacja Nutricia użyczyła SUM 22 fantomów, w tym 16 dorosłych i 6 pediatrycznych.

Będzie to zupełnie nowa jakość nauczania, oparta na praktyce, a nie tylko teorii. Odpowiednie odżywienie jest niezwykle ważne dla zdrowych osób, a co dopiero dla chorych przewlekle, ze schorzeniami uniemożliwiającymi normalne połykanie i picie – mówi prof. Małgorzata Muc-Wierzgoń,  kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu.

Wdrożenie żywienia medycznego u pacjentów, którzy tego wymagają, wpływa na poprawę stanu odżywienia, a w konsekwencji efektów samego leczenia czy rehabilitacji. Niedożywienie towarzyszy pacjentom z różnymi schorzeniami – diagnozuje się u 30 do nawet 90 proc. chorych z nowotworami i 62 proc. osób po przebytym udarze mózgu. Tymczasem z przeprowadzonej ankiety wynika, że w trakcie studiów lekarskich w ramach obowiązkowych zajęć aż co piąty student i obecny lekarz pracujący w szpitalu wcale nie zetknął się z tematyką żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Jednocześnie 3/4 pytanych widzi potrzebę wdrożenia obowiązkowego przedmiotu dedykowanego żywieniu klinicznemu lub dodatkowych zajęć jako elementu aktualnego programu studiów.

Śląski Uniwersytet Medyczny jako pierwsza w Polsce wprowadzi edukację żywieniową na wszystkie wydziały.

W dobie coraz nowszych odkryć naukowych często zapominamy o tym, co stanowi podstawę każdego procesu terapeutycznego. Bez odpowiedniego odżywienia organizmu leczenie chorób podstawowych jest nieefektywne, a czasami wręcz niemożliwe. Kadra medyczna powinna posiadać wiedzę, jak zadbać o prawidłowy stan odżywienia pacjenta. Wiedzę z zakresu żywienia klinicznego powinni mieć zarówno lekarze, jak i przedstawiciele innych zawodów medycznych. Dlatego program obejmie także przyszłych absolwentów farmacji, nauki o zdrowiu czy pielęgniarstwa. Każda z tych osób pełni określoną rolę w różnych momentach opieki nad pacjentem, stąd tak szeroka grupa odbiorców nowych zajęć – podkreśla prof. Jerzy Stojko.

Po zajęciach studenci będą potrafili rozpoznać rodzaje niedożywienia, identyfikować jego przyczyny oraz następstwa, a także diagnozować i monitorować stan chorego z niedożywieniem. Program koncentruje się na zajęciach praktycznych, podczas których studenci będą mogli m.in. ćwiczyć wdrażanie różnych metod podaży żywienia dojelitowego na specjalnych fantomach.

Ocena stanu odżywienia oraz właściwe żywienie pacjenta to zagadnienia, które w sylabusach większości uczelni medycznych w Polsce są reprezentowane w bardzo niejednolity sposób. Cieszę się, że SUM jako pierwszy podszedł do tematu tak kompleksowo i będzie wytyczać kierunek w obszarze edukacji żywieniowej kolejnym podmiotom – dodaje prof. Stojko.

Misją Fundacji Nutricia jest edukacja o roli żywienia na różnych etapach życia człowieka. W tym roku Fundacja obchodzi 25-lecie działalności, obejmującej wiele pionierskich projektów w tym zakresie.

Tym bardziej cieszymy się, że w tak szczególnym dla nas czasie wspólnie z instytucjami naukowymi rozszerzamy zasięg pierwszego akademickiego programu żywieniowego o kolejną uczelnię i zwiększamy świadomość przyszłej kadry medycznej na temat żywienia jako integralnego elementu opieki zdrowotnej – komentuje Anna Cywińska, prezes Fundacji Nutricia.

źródło: ŚUM

Dyskusja (0 komentarzy)