Aktualności
Wybory 2024
08 Kwietnia
Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego
Opublikowano: 2024-04-08

Bez zmian w fotelu rektora Akademii Leona Koźmińskiego

Prof. Grzegorz Mazurek, obecny rektor Akademii Leona Koźmińskiego, uzyskał reelekcję i będzie pełnił tę funkcję przez kolejne cztery lata. Był jedynym kandydatem w wyborach na kadencję rozpoczynającą się 1 września 2024 roku.

Wybory w Akademii Leona Koźmińskiego przeprowadzono 25 marca. Jedynym kandydatem był obecny sternik uczelni prof. Grzegorz Mazurek. W głosowaniu Rady Powierniczej ALK otrzymał jednomyślne poparcie, dzięki czemu będzie kontynuował misję tworzenia silnie umiędzynarodowionej europejskiej uczelni biznesowej także przez kolejne cztery lata.

Prof. Grzegorz Mazurek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W trakcie studiów uzyskał stypendium, które umożliwiło mu wyjazd na dwa lata do University of Tilburg, jednej z najlepszych europejskich szkół biznesu. Pracował tam m.in. jako asystent i uzyskał trzeci już tytuł magistra. Po powrocie do Polski, w 2005 roku obronił pracę doktorską w Szkole Głównej Handlowej.

Z Akademią Leona Koźmińskiego związany od września 2005 roku – najpierw jako starszy asystent w Katedrze Marketingu, następnie adiunkt, profesor nadzwyczajny, a od maja 2020 roku profesor tytularny. W latach 2012–2020 pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą odpowiadając za strategię umiędzynarodowienia, akredytacje międzynarodowe oraz marketing uczelni. W 2017 roku ukończył program rozwojowy w IESE Business School w Barcelonie. We wrześniu 2020 roku objął funkcję rektora Akademii Leona Koźmińskiego.

Poza uczelnią piastuje szereg innych funkcji, bezpośrednio związanych z działalnością Akademii. Jest m.in. członkiem Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju, Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum, Zespołu oceniającego projekty o zasięgu międzynarodowym w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz prezydentem International Advisory Board francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris.

W pracy badawczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz marketingu cyfrowego. W Akademii Leona Koźmińskiego koordynuje szereg programów studiów związanych z szeroko rozumianą cyfryzacją. Prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach kształcenia.

źródło: ALK

Dyskusja (0 komentarzy)