Aktualności
Wybory 2024
08 Grudnia
Od lewej: prof. A. Tretyn, prof. W. Wysota, źródło: UMK
Opublikowano: 2023-12-08

Były rektor UMK wystartuje w przyszłorocznych wyborach

Prof. Andrzej Tretyn, były rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zapowiedział start w przyszłorocznych wyborach. Swój akces do rywalizacji o najważniejsze uczelniane stanowisko zgłosił już także obecny prorektor prof. Wojciech Wysota.

Wybory na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, choć nie ustalono jeszcze ich terminu, już dziś zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Obecny sternik uczelni, prof. Andrzej Sokala, mógłby ubiegać się o reelekcję (rządzi dopiero pierwszą kadencję i mieści się w dopuszczalnym limicie wieku), ale z docierających do nas informacji wynika, że raczej nie zdecyduje się na start.

Prof. Sokala przed czterema laty nie miał konkurenta. Jako jedyny kandydat do fotela rektora został wybrany jednogłośnie. Zastąpił wówczas prof. Andrzeja Tretyna, który kierował uczelnią przez dwie kadencje, w latach 2012–2020, a na więcej nie pozwalają ustawowe przepisy. Ale przerwa w sprawowaniu urzędu zeruje ten „licznik”. Nie ma więc przeszkód, by były rektor ponownie ubiegał się o insygnia. Tym bardziej, że w międzyczasie stał się beneficjentem zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Lutowa nowelizacja przesunęła bowiem granicę wieku kandydatów z 67 do 70 lat. Prof. Tretyn, który kończy w przyszłym roku 69 lat, mieści się w tym limicie i w mailu do pracowników UMK już zapowiedział start w wyborach.

Prof. Andrzej Tretyn jest biologiem, specjalistą w zakresie biologii komórki, cytofizjologii, elektrofizjologii i fotomorfogenezy roślin, a także biotechnologii oraz biologii medycznej i molekularnej. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji, które cytowano ponad 1000 razy. Przed objęciem funkcji rektora był kierownikiem Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii, dziekanem Wydziału Biologii i nauk o Ziemi oraz prorektorem UMK ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.

Wprawdzie o jego ponownym starcie w wyborach mówiło się już od dłuższego czasu, ale swoją decyzję ogłosił oficjalnie jako drugi. Przed nim uczynił to prof. Wojciech Wysota, od 2014 roku prorektor UMK ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym. Jest specjalistą w zakresie geologii i geomorfologii glacjalnej oraz geologii i paleogeografii czwartorzędu. Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej prowadzi badania dotyczące genezy krajobrazu polodowcowego, historii i chronologii zlodowaceń plejstoceńskich oraz dynamiki ostatniego lądolodu skandynawskiego w Polsce. Jest autorem ponad 260 publikacji, w tym 34 oryginalnych artykułów w czołowych czasopismach naukowych. W latach 2012–2014 był dziekanem Wydziału Nauk o Ziemi UMK.

Termin wyborów na UMK nie jest jeszcze ustalony.

GaL

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Pracownik UMK 10.12.2023 10:09

    Pod względem naukowym prof. Tretyn bije na głowę prof. Wysotę. Wystarczy spojrzeć na ich dorobek w WoS lub GS. Ze względu na przeprowadzone reformy i zmiany na uczelni obecna ekipa rektorów z prof. Wysotą też nie dorównuje pracy wykonanej za poprzednich władz, więc merytorycznie lepszy będzie prof. Tretyn ale zadecydują pewnie układy.

    • ~ktoś 09.03.2024 06:10

      To nie jest istotne czy AT bije na głowę WW pod względem naukowym. Zarządzanie uczelnią to inna bajka. Obawiam się ze wraz z AT wróca stare układy i układziki które zmarginalizuja wielu pracowników UMK, także stawiam na WW.