Aktualności
Wybory 2024
27 Kwietnia
Źródło: www.panschelm.edu.pl
Opublikowano: 2024-04-27

Dr Beata Fałda od września stanie na czele PANS w Chełmie

Dr Beata Fałda będzie od września sprawowała funkcję rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Zastąpi na tym stanowisku dr hab. inż. Arkadiusza Tofila, który kieruje uczelnią już drugą kadencję.

Wybory w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie odbyły się 25 kwietnia. O fotel rektora na kadencję 2024–2028 ubiegała się tylko jedna kandydatka – dr Beata Fałda, obecna prorektor ds. studenckich. W głosowaniu wzięło udział 9 członków Kolegium Elektorów i wszyscy opowiedzieli się za jej kandydaturą.

Dr Beata Fałda jest absolwentką Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zaraz po ukończeniu studiów (1998) rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Zastosowań Matematyki, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005–2013 była adiunktem w tej jednostce. Od 2001 roku jest nauczycielem akademickim w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie (wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie). Od 2003 do 2016 roku była prorektorem ds. studiów i nauczania, zaś od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. rozwoju.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z ekonomią matematyczną i ekonometrią. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z zastosowaniami matematyki w ekonomii, tj. ekonomia matematyczna, matematyka ubezpieczeniowa oraz prognozowanie i symulacje.

Jest autorką kilkunastu publikacji z zakresu zastosowań matematyki w ekonomii, ekonomiki transportu oraz problematyki szkolnictwa wyższego, w tym trzech monografii i trzech podręczników. Współorganizowała m.in. Conference on Analytic Functions and Related Topics oraz cykl międzynarodowych konferencji matematyczno-informatycznych. Aktywnie współpracuje z naukowcami z Finlandii, Japonii, Meksyku i Ukrainy. Za działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizatorską została wyróżniona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Brand Enhancement 02.05.2024 14:33

    “Well done!”