Aktualności
Wybory 2024
26 Kwietnia
Źródło: PAN w Głogowie
Opublikowano: 2024-04-26

Dr Jarosław Hermaszewski rektorem PANS w Głogowie

Dr Jarosław Hermaszewski został wybrany na rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie. Od września zastąpi na tym stanowisku dr Katarzynę Rusak, która kieruje uczelnią od 2013 roku.

Wybory w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie odbyły się 26 kwietnia. O fotel rektora ubiegało się dwoje kandydatów: dr Jarosław Hermaszewski oraz dr Jadwiga Synowiec. W głosowaniu wzięło udział 14 elektorów. Wszyscy opowiedzieli się za kandydaturą dr Hermaszewskiego i to on będzie czwartym rektorem głogowskiej uczelni, po prof. Eugeniuszu Andrzeju Józefowskim (2004–2009), dr. hab. Stanisławie Czai (2009–2013) i dr Katarzynie Rusak (od 2013).

Dr Jarosław Hermaszewski jako skarbnik Miasta Głogów od 2003 roku uczestniczył w tworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (obecnie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych). Od początku jej istnienia, tj. od 2004 roku, jest nauczycielem akademickim. Wykłada takie przedmioty, jak: podstawy zarządzania, nauka o finansach, zarządzanie publiczne, zarządzanie finansami.

Jego monografia doktorska pt. „Inwestycje samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Polkowice” była pierwszą publikacją książkową PWSZ w Głogowie. Jest autorem dwóch projektów współfinansowanych środkami europejskimi tj. „Krok do sukcesu – zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni” oraz „Wizualizacje w przemyśle i sztuce – nowa jakość kształcenia”, dzięki którym uczelnia pozyskała nowoczesny sprzęt do nauczania na odległość, zrealizowała szereg studiów podyplomowych, wsparła studentów w wyjazdach zagranicznych, nawiązała współpracę z lokalnym biznesem na rzecz realizacji praktyk zawodowych oraz dostosowywania kształcenia do potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

Dr Jarosław Hermaszewski jest autorem 25 publikacji naukowych, współautorem oraz redaktorem naczelnym 3 książek o Głogowie i wydawnictwa „Krok do sukcesu”, a także uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji naukowych, prelegentem i panelistą.

Od 2017 roku, jako prezes Zarządu ZWiK Sława Sp. z o.o., zrealizował szereg inwestycji infrastrukturalnych na łączną wartość 150 mln zł. Wdrażał innowacyjne rozwiązanie produkcji biogazu na bazie osadów ściekowych w ZWiK Sława. Od 2023 roku jest fundatorem spółki 4ECO-Synergy Sp. z o.o., która specjalizuje się w badaniach naukowych związanych z wykorzystaniem odpadów do produkcji biogazu.

MK, źródło: PANS w Głogowie

Dyskusja (0 komentarzy)