Aktualności
Wybory 2024
04 Marca
Źródło: archiwa prywatne
Opublikowano: 2024-03-04

Dwoje kandydatów w wyborach rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Dwoje kandydatów ubiega się o fotel rektora Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2024–2028. Wybory zaplanowano na 19 marca.

Termin zgłaszania kandydatów na rektora Uniwersytetu Łódzkiego upłynął na początku lutego. Do najważniejszego stanowiska na uczelni pretendują dwie osoby: obecna rektor prof. Elżbieta Żądzińska oraz dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego prof. Rafał Matera. Od kilku tygodni trwa intensywna kampania, w trakcie której oboje przekonują wspólnotę Uniwersytetu Łódzkiego do swojej koncepcji uczelni.

Prof. Elżbieta Żądzińska, która kieruje UŁ od blisko czterech lat, swój program na kolejną kadencję oparła na ośmiu filarach: wartościach, rozwoju naukowym, nowoczesnym kształceniu, przyjaznym środowisku pracy, umiędzynarodowieniu, sztucznej inteligencji, współpracy z otoczeniem oraz inwestycjach. Po ewentualnej reelekcji planuje m.in. powołanie zespołu, składającego się z przedstawicieli wydziałów, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny, w celu prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych w międzynarodowych grupach i sieciach badawczych. Stawia także na intensyfikację działań służących uzyskaniu dodatkowych środków finansowych z European Research Council oraz programu Horyzont Europa. Wsparciu w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu grantów ma służyć rozwój oraz informatyzacja narzędzi Centrum Nauki. Zamierza także utworzyć nowy program wsparcia czasopism naukowych. Jednym z priorytetów będzie także nakreślenie planu podwyższania poziomu kategorii naukowej w każdej dyscyplinie nauki.

Chce także uelastycznić proces dydaktyczny dla pracujących studentów, wprowadzić do oferty edukacyjnej formułę mikropoświadczeń, wdrożyć w proces kształcenie narzędzia z obszaru sztucznej inteligencji, zapewnić wyższe niż przeciętne w Polsce stypendia doktoranckie oraz stworzyć nowoczesne Centrum Sportowe. Je celem jest także umiędzynarodowienie kadry dydaktycznej oraz zwiększenie wpływu badań naukowych na środowisko zewnętrzne.

Z kolei prof. Rafał Matera w liście do społeczności UŁ pisze, że zamierza uczynić uniwersytet miejscem, w którym pracuje się komfortowo, zaś wysiłek dydaktyczny, naukowy i organizacyjny przynosi prawdziwą satysfakcję. Jego program również zawiera 8 kluczowych punktów, które dotyczą: nauki, kształcenia pokoleń Zet i Alfa, studentów, umiędzynarodowienia nauki, jej popularyzacji, współpracy z otoczeniem, transparentnych finansów i wspólnego działania. Opowiada się za demokratycznym i kolegialnym kierowaniem uczelnią, promowaniem rzetelności naukowej i rzeczywistej innowacyjności, a także rozwijaniem interdyscyplinarności i kreatywności. Podkreśla rolę uniwersytetu w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw obywatelskich. Zamierza dostosować programy kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Stawia na aktywne włączanie studentek i studentów, doktorantek i doktorantów w prowadzenie badań naukowych, działania popularyzatorskie oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym. Chce zwiększyć wpływ tych grup na funkcjonowanie uczelni oraz rozwój samorządności akademickiej. Zaoferuje także korzystne warunki wybitnym światowym naukowcom do prowadzenia zajęć na łódzkiej uczelni. Zapowiada wsparcie dla działań wdrożeniowych oraz promocję centrów naukowych tworzonych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Planuje również zmianę systemu przyznawania nagród za osiągnięcia naukowe.

O tym, kto będzie zarządzał Uniwersytetem Łódzkim przez kolejne cztery lata, elektorzy zadecydują 19 marca.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)