Aktualności
Wybory 2024
20 Lutego
Źródło: Facebook/archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-02-20

Dwoje pretendentów do fotela rektora UWM w Olsztynie

Dwoje kandydatów ubiega się o fotel rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wybory zaplanowano na 21 marca.

Kilka dni temu Uczelniana Komisja Wyborcza poinformowała, że o stanowisko rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2024–2028 ubiegać się będą: dr hab. Jerzy Przyborowski i prof. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz. Obie kandydatury 23 lutego zaopiniuje Senat UWM.

Dr hab. Jerzy Przyborowski jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (na bazie której powstał UWM). Jeszcze przed ukończeniem studiów podjął pracę w Zakładzie Doradztwa Rolniczego Instytutu Oświaty Rolniczej ART w Olsztynie. W lutym 1989 roku został przyjęty na stanowisko asystenta stażysty w Zakładzie Genetyki i Nasiennictwa Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa, a od kwietnia 1989 roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. W 1992 roku podjął pracę w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kierował Międzykatedralną Pracownią Biotechnologii Roślin.

Prowadzi badania z zakresu biotechnologii roślin uprawnych (genetyki molekularnej i roślinnych kultur in vitro) oraz hodowli roślin. Jest współautorem 11 odmian Salix spp. i 1 sekwencji nukleotydowej w NCBI GenBank. Ma na koncie 51 publikacji (w tym 46 oryginalnych) i 1 monografię (IH = 9, indeks cytowań = 311). W 2020 roku został rektorem UWM. Wcześniej pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia.

Prof. Joanna Wojtkiewicz ukończyła studia z medycyny weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM oraz z położnictwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest specjalistą chorób psów i kotów. Przez wiele lat była kierownikiem Katedry Patofizjologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM. W latach 2014–2018 utworzyła i kierowała dwoma bankami komórek i tkanek. Kierowała pracami nad uzyskaniem pozwolenia Ministra Zdrowia na prowadzenie banku oraz na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie wielu tkanek i komórek (m.in. szpiku kostnego, tkanki chrzestnej, tkanki nerwowej, naskórka z częścią skóry właściwej, sznura pępowinowego, tkanki opuszki węchowej, komórek mezenchymalnych szpiku i tkanki tłuszczowej, keratynocytów, melanocytów, fibroblastów).

Jest współautorką 147 artykułów naukowych w czasopismach indeksowanych przez JCR. Jej prace były cytowane 1876 razy (według Google Scholar) i 1338 razy (Scopus). Indeks Hirscha = odpowiednio 25/21. Prowadzi Koło Naukowe Patofizjologów Wydziału Lekarskiego.

Wybory rektora UWM zaplanowano na 21 marca.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~GZ 26.02.2024 12:52

    Zastanawiające jest dlaczego przy wyborze rektora podawane są głównie osiągniecia naukowe. Przecież do zarządzania dużą uczelnią potrzebne są przede wszystkim kompetencje menadżerskie.