Aktualności
Wybory 2024
24 Stycznia
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-01-24

Na razie jeden kandydat na rektora UJD w Częstochowie

Prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, pełniący obecnie funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, zgłosił się do startu w wyborach rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie w kadencji 2024–2028. Na razie jest jedynym kandydatem. Czas na zgłoszenia upływa z końcem stycznia.

Wybory rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie wyznaczono na 24 kwietnia. Jeszcze przez tydzień pretendenci mogą deklarować chęć wzięcia w nich udziału. Na razie jedynym oficjalnym kandydatem jest prof. Janusz Kapuśniak, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Z częstochowską uczelnią związany od 1992 roku, kiedy to podjął studia chemiczne w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, a w 2009 roku – doktora habilitowanego. W ub.r. otrzymał nominację profesorską. Jest autorem lub współautorem 86 artykułów naukowych, 5 monografii naukowych i 220 doniesień konferencyjnych; wygłosił 19 wykładów plenarnych na konferencjach zagranicznych i krajowych. Ma na koncie także współautorstwo 7 patentów i 4 wdrożone technologie. Opracował autorskie programy nauczania 20 przedmiotów dla kierunków dietetyka, żywienie człowieka i dietetyka, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja.

Od 2002 roku pełni na swojej Alma Mater funkcje kierownicze. Prowadził Zakład Chemii Ogólnej, Katedrę Biochemii i Technologii Bioproduktów, a także Zakład Dietetyki i Badań Żywności. Był dyrektorem Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, a także dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 1 września 2016 roku nieprzerwanie piastuje stanowisko prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Był inicjatorem przystąpienia UJD do konsorcjum COLOURS w ramach Uniwersytetów Europejskich. Alians dziewięciu uczelni z Niemiec, Włoch, Francji, Szwecji, Chorwacji, Macedonii, Hiszpanii, Łotwy i Polski zakłada współpracę w zakresie innowacji w dydaktyce i nauce, a także z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kierunku zrównoważonego rozwoju. Za jego sprawą uczelnia dołączyła także do European University Association.

MK, źródło: UJD

Dyskusja (0 komentarzy)