Aktualności
Wybory 2024
26 Kwietnia
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-04-26

Nowy rektor PANS w Nysie

Dr inż. Mariusz Kołosowski, obecny prorektor ds. studenckich i dydaktyki, został wybrany na rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie na kadencję 2024–2028. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie odbyły się 26 kwietnia. Nie mógł w nich startować urzędujący rektor dr inż. Przemysław Malinowski, który kończy właśnie swoją drugą kadencję na tym stanowisku. Na więcej  nie pozwalają ustawowe przepisy.

Jego następcą, decyzją Kolegium Elektorów, będzie od września dr inż. Mariusz Kołosowski, z nyską uczelnią związany już ponad dwadzieścia lat. Od 2012 roku sprawuje funkcję prorektora ds. studenckich i dydaktyki. Wcześniej, w latach 2006–2012, był rzecznikiem dyscyplinarnym ds. studentów. W okresie 2012–2020 zasiadał w Senacie uczelni.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Innowacjami. Od 1998 roku aktywnie uczestniczy w pracach komitetu organizacyjnego cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych „Przemysł 5.0 a Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” (wcześniej „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji” oraz „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie”), od 2013 roku jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

Jego dorobek naukowy mieści się w dyscyplinach nauki o zarządzaniu i jakości oraz inżynieria mechaniczna i dotyczy głównie analizy, oceny i doskonalenia jakości produkcji, procesów logistycznych w organizacjach, a także rachunku kosztów logistycznych i kosztów jakości. Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji naukowych.

Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz BHP. Aktywnie współpracuje z przedsiębiorstwami województwa opolskiego, biorąc udział w innowacyjnych projektach związanych z wdrażaniem systemów informatycznych i opracowaniem nowych technologii, a także przygotowując opinie i analizy eksperckie oraz realizując programy szkoleniowe dla kadry zakładów przemysłowych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)