Aktualności
Wybory 2024
26 Kwietnia
Źródło: Akademia Górniczo-Hutnicza
Opublikowano: 2024-04-26

Prof. Jerzy Lis nadal rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej

Prof. Jerzy Lis będzie drugą kadencję rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W wyborach, które odbyły się 26 kwietnia, był jedynym kandydatem.

Elektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie po raz drugi powierzyli stery uczelni prof. Jerzemu Lisowi. Spośród 201 uprawnionych, w wyborach wzięło udział 197 osób. Na urzędującego rektora zagłosowało 178 przeciwnych było 18, oddano także jeden głos nieważny. Tym samym prof. Lis będzie stał na czele AGH przez kolejne cztery lata.

W środowisku, które zmienia się niezwykle dynamicznie i które napędzane jest rozwojem technologicznym, szukamy sposobów na stałe podnoszenie jakości kształcenia w AGH, konkurencyjności prowadzonych badań czy możliwości jeszcze większego transferu technologii do społeczeństwa. W najbliższych latach kluczowe będzie dla mnie skuteczne śledzenie trendów na rynku edukacji, tak aby nasza oferta jeszcze lepiej odpowiadała za zapotrzebowania w obszarze kształcenia i prowadzenia przełomowych badań. Priorytetem jest dla nas dostarczanie naszym absolwentom i absolwentkom kluczowych kompetencji przyszłości – powiedział tuż po wyborze rektor-elekt.

W programie wyborczym jednym ze swoich priorytetów na kolejną kadencję uczynił wzmocnienie i rozwój
kształcenia doktorantów, a także większe wsparcie dla studenckiego ruchu naukowego. Chce także zwiększyć liczbę prowadzonych na uczelni projektów międzynarodowych (granty ERC). Zamierza realizować koncepcję uczelni cyfrowej. Planuje zwiększyć możliwości rozwoju i wzrostu kompetencji pracowników (kursy, szkolenia). Będzie stawiac na nowe obszary naukowe, jak m.in.: kosmos, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i obronność, Przemysł 4.0, niekonwencjonalna energetyka, wyzwania klimatyczne. Zapowiada także udział w światowych i europejskich sieciach i korporacjach naukowych.

Z Akademią Górniczo-Hutniczą związany jest od 1973 roku, kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku inżynieria materiałowa. Przez dziesięć lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. Przez cztery kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje był prorektorem ds. współpracy AGH. W 2020 roku został po raz pierwszy wybrany na rektora uczelni.

Specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, zwłaszcza w technologii otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, specjalnych technikach syntezy materiałów ceramicznych, badaniu właściwości ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowaniu. Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. około 400 publikacji, sześć książek oraz 18 patentów.

Należy także do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. W 2002 r. został powołany do prestiżowej The World Academy of Ceramic. Jest także członkiem The American Ceramic Society, The International Society of SHS. W obecnej kadencji zasiada w prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także przewodniczy Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Pełni także funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz jest wiceprzewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

MK, źródło: AGH

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~STC 27.04.2024 09:38

    “Excellent!”