Aktualności
Wybory 2024
17 Kwietnia
Fot Maciej Niedziółka
Opublikowano: 2024-04-17

Prof. Krzysztof Kowalczyk nadal rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. Krzysztof Kowalczyk przez kolejne cztery lata będzie sprawował funkcję rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Był jedynym kandydatem na to stanowisko na kadencję 2024–2028.

Wybory na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się 17 kwietnia. Startował w nich tylko jeden kandydat – obecny rektor prof. Krzysztof Kowalczyk. W głosowaniu udział wzięło 142 elektorów, z których zdecydowana większość (135) opowiedziała się za jego kandydaturą. Przeciwnych było sześć osób, oddano także jeden głos nieważny.

Sprawując funkcję rektora Uniwersytetu Przyrodniczego zawsze wsłuchiwałem się w zdanie społeczności akademickiej. Z szacunkiem i zrozumieniem analizowałem argumenty drugiej strony, ceniąc każdego pracownika, studenta i gościa. Będę dalej w ten sposób konsekwentnie postępował. Dotychczas nigdy nie cofnąłem się przed trudnościami czy problemami, lecz starałem się je skutecznie rozwiązywać dla dobra uczelni. Sukces Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest zależny od wszystkich pracowników i możliwy do osiągnięcia, co już wielokrotnie wykazaliśmy, pozyskując znakomite wyniki w ocenie ewaluacyjnej oraz uzyskując prestiżowe nagrody – przyznaje rektor-elekt.

Prof. Krzysztof Kowalczyk ukończył studia na kierunku rolnictwo na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (poprzedniczka Uniwersytetu Przyrodniczego) i zaraz po nich rozpoczął pracę w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Jest obecnie dyrektorem tej jednostki. Wcześniej był także dziekanem Wydziału Agrobioinżynierii. W 2020 roku został po raz pierwszy wybrany na rektora uczelni.

Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z odpornością pszenicy i owsa na mączniaka prawdziwego i rdze, identyfikacją i wykorzystaniem markerów molekularnych w badaniach roślin zbożowych oraz analizą ekspresji wybranych genów roślin użytkowych i modelowych indukowanych pod wypływem stresów, a także opracowywaniem markerów DNA przydatnych w selekcji roślin rolniczych. Należy do European Wheat Aneuploid Cooperative, Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

W programie na kolejną kadencję za kluczową dla rozwoju uczelni uznał realizację badań gwarantujących uzyskanie wartościowych wyników, które wnoszą postęp w rozwój nauki i mogą zostać opublikowane w najlepszych i najbardziej prestiżowych czasopismach. Zamierza promować i popierać wszelkie działania oraz inicjatywy ukierunkowane na pozyskanie środków na badania, zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych. Chce nadal promować rozwój pracowników i kadry mającej właściwe kwalifikacje lub dorobek naukowy. Planuje kontynuować strategię, według której najlepsi pracownicy są nagradzani i otrzymują dodatki za wykonywaną dodatkową pracę.

MK, źródło: UPL

Dyskusja (0 komentarzy)