Aktualności
Wybory 2024
12 Marca
Fot. Krzysztof Krzempek
Opublikowano: 2024-03-12

Prof. Krzysztof Wilde nadal rektorem Politechniki Gdańskiej

Prof. Krzysztof Wilde uzyskał reelekcję w wyborach na rektora Politechniki Gdańskiej w kadencji 2024–2028. Pokonał w nich swoją kontrkandydatkę, prof. Annę Dołęgę.

Głosowanie odbyło się 12 marca. Elektorzy wybierali spośród dwojga kandydatów. O fotel rektora ubiegali się zajmujący go obecnie prof. Krzysztof Wilde oraz prof. Anna Dołęga z Wydziału Chemicznego. Urzędujący rektor otrzymał 108 głosów na 114 oddanych, uzyskując tym samym reelekcję.

Swoją kampanię budował na haśle „Przyjaznej Politechniki”. W programie wyborczym zapewniał o kontynuacji prac nad doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu i atrakcyjności prowadzonych zajęć oraz konsekwentnym rozwoju Centrum Nowoczesnej Edukacji, które ma pozyskać nową bazę lokalową do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnego mentoringu.

Chce wzmocnić rolę kierowników katedr, zakładów i zespołów w budowaniu zespołów naukowych i zmodyfikować zasady oceny pracownika naukowego i dydaktycznego. Będzie budował laboratoria typu CoreLab, a w planach ma opracowanie i wdrożenie programu wspierającego osoby rozpoczynające pracę na PG po zakończeniu doktoratu (program pomostowy zachęcający do podjęcia kariery naukowej) oraz ścieżki kariery dydaktyczno-wdrożeniowej dedykowanej osobom pracującym głównie dla przemysłu. Silną pozycję PG ma zamiar zaznaczyć poprzez aktywny udział w budowaniu Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE. Jednocześnie zapowiadał kontynuację prac zmierzających do utworzenia Uczelni Fahrenheita. W zakresie inwestycji ma rozpocząć kompleksowy remont Gmachu Sobieski PG na cele dydaktyczne, biznesowe i potrzeby organizacji studenckich oraz budowę hali sportowo-widowiskowej z dwoma kortami tenisowymi. Program obejmował także zwiększenie wsparcia dla rozwoju naukowego studentów, w tym na działalność kół naukowych, oraz rozszerzenie działań i usług wspierających zdrowie psychiczne studentów.

Prof. Krzysztof Wilde kieruje gdańską uczelnią od 2019 roku, kiedy wygrał wybory uzupełniające po nagłej śmierci prof. Jacka Namieśnika. Wcześniej pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Jest specjalistą w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i monitoringu konstrukcji inżynierskich. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Międzynarodowe doświadczenie naukowe i organizacyjne zdobywał na zagranicznych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Tokijskim w Japonii, gdzie uzyskał tytuł doktora i rozpoczął pracę, finalnie uzyskując stanowisko profesora nadzwyczajnego uczelni. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji i czterech patentów. Posiada około 1900 cytowań (bez samocytowań) w bazie Web of Science Core Collection (indeks Hirscha = 23).

W ubiegłym roku został wybrany współprzewodniczącym Rady Dyrektorów Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE – międzynarodowego konsorcjum skupiającego czołowe uczelnie techniczne, takie jak Politechnika w Zurychu (ETH Zurich) czy Uniwersytet Techniczny Delft (TU Delft). Współtworzył w 2019 r. Związek Uczelni Fahrenheita (FarU), w którego skład wchodzą Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański.

Jest przewodniczącym zespołu ds. inwestycji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w polską naukę. Sprawuje także funkcję prezesa AZS Gdańsk.

źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)