Aktualności
Wybory 2024
24 Kwietnia
Źródło: www.uwb.edu.pl
Opublikowano: 2024-04-24

Prof. Mariusz Popławski nowym rektorem Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. Mariusz Popławski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, we wrześniu obejmie stanowisko rektora tej uczelni. Zastąpi prof. Roberta Ciborowskiego, dla którego jest to już druga kadencja.

Wybory na Uniwersytecie w Białymstoku odbyły się 24 kwietnia. Nie mógł w nich startować obecny rektor prof. Robert Ciborowski, który kieruje uczelnią drugą kadencję. O fotel po nim ubiegało się dwoje kandydatów. W głosowaniu elektorów prof. Mariusza Popławskiego, dziekana Wydziału Prawa, poparło 65 osób, zaś prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej – otrzymała 31 głosów.

W programie wyborczym rektor-elekt zapowiedział wprowadzenie systemu nagród finansowych za publikacje w najważniejszych czasopismach w poszczególnych dyscyplinach i w wydawnictwach z tzw. drugiego poziomu. Nagrody mają być też przyznawane za za szczególnie istotne osiągnięcia dydaktyczne. Planuje wprowadzenie systemu mentorskiego i szkoleń w zakresie nowych technologii w edukacji dla nowo zatrudnianych pracowników, a dla osób uzyskujących granty europejskie – obniżenie pensów. Zamierza opracować bardziej szczegółową procedurę awansową dla pracowników administracyjnych. Jednym z punktów programu są także nowe inicjatywy: „Aktywny Student”, „Aktywny Doktorant” i „Aktywny parlamentarzysta UwB” dla liderów organizacji studenckich i doktoranckich. Zapowiada podział środków UwB stymulujący do rozwoju wydziałów. Myśli także o odtworzenia Eksperymentatorium dla wydziałów ścisłych. Celem ma być prowadzenie zajęć laboratoryjnych, warsztatów i szkoleń m.in. dla szkół oraz innych podmiotów.

Prof. Mariusz Popławski z Uniwersytetem w Białymstoku związany jest od samego początku swojej kariery naukowej. W 1999 roku ukończył studia prawnicze na UwB. W latach 2001–2003 pracował jako asystent w Zakładzie Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa UwB. Następnie objął stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Podatkowego, które zajmował do 2013 roku. Dodatkowo, w latach 2005–2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa UwB ds. studiów stacjonarnych. W 2016 roku objął stanowisko prorektora UwB ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej, które piastował do 2019 roku, po czym został dziekanem Wydziału Prawa.

Poza swoją działalnością na uczelni, pełnił szereg funkcji w innych instytucjach. W 2014 roku objął funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powołanej przez Prezesa Rady Ministrów (pełnił ją do 2019 r.). Przez 11 lat był członkiem International Fiscal Association z siedzibą w Holandii (do 2022 r.). Od 2010 roku jest związany z Międzynarodowym Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego (przy Wydziale Prawa UwB), gdzie obecnie sprawuje funkcję drugiego wiceprezesa. W 2021 roku dołączył do Central and Eastern European Society of Administrative Sciences z siedzibą na Uniwersytecie w Győr (Węgry).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)