Aktualności
Wybory 2024
19 Marca
Źródło: www.rafalmatera.pl
Opublikowano: 2024-03-19

Prof. Rafał Matera nowym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. Rafał Matera, obecny dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, został nowym rektorem tej uczelni. W przeprowadzonych dziś wyborach pokonał prof. Elżbietę Żądzińską, która sprawuje tę funkcję od 2020 roku.

Wybory rektora Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2024–2028 odbyły się 19 marca. Do najważniejszego stanowiska na uczelni pretendowały dwie osoby: obecna rektor prof. Elżbieta Żądzińska oraz dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego prof. Rafał Matera. I to właśnie jemu Kolegium Elektorów powierzyło misję kierowania uczelnią przez najbliższe cztery lata. Wygrał stosunkiem głosów 119:80 (oddano też jeden głos nieważny). Prof. Matera, który obejmie stanowisko 1 września, będzie 20 rektorem Uniwersytetu Łódzkiego.

W kampanii zapowiadał, że zamierza uczynić uniwersytet miejscem, w którym pracuje się komfortowo, zaś wysiłek dydaktyczny, naukowy i organizacyjny przynosi prawdziwą satysfakcję. Jego program zawierał 8 kluczowych punktów, które dotyczą: nauki, kształcenia pokoleń Zet i Alfa, studentów, umiędzynarodowienia nauki, jej popularyzacji, współpracy z otoczeniem, transparentnych finansów i wspólnego działania. Opowiada się za demokratycznym i kolegialnym kierowaniem uczelnią, promowaniem rzetelności naukowej i rzeczywistej innowacyjności, a także rozwijaniem interdyscyplinarności i kreatywności. Podkreśla rolę uniwersytetu w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw obywatelskich. Zamierza dostosować programy kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Stawia na aktywne włączanie studentek i studentów, doktorantek i doktorantów w prowadzenie badań naukowych, działania popularyzatorskie oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym. Chce zwiększyć wpływ tych grup na funkcjonowanie uczelni oraz rozwój samorządności akademickiej. Zaoferuje także korzystne warunki wybitnym światowym naukowcom do prowadzenia zajęć na łódzkiej uczelni. Zapowiada wsparcie dla działań wdrożeniowych oraz promocję centrów naukowych tworzonych we współpracy z podmiotami zewnętrznymiPlanuje również zmianę systemu przyznawania nagród za osiągnięcia naukowe.

Prof. Rafał Matera jest historykiem gospodarczym i ekonomistą. Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej Alma Mater, z którą zawodowo jest związany od 1991 roku, przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej, od asystenta do profesora. Od 2016 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na gospodarce światowej, integracji europejskiej, globalizacji, relacjach transatlantyckich, organizacjach międzynarodowych oraz myśli ekonomicznej i socjologicznej. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji z zakresu historii gospodarczej, stosunków transatlantyckich i myśli ekonomicznej. Należy do Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

MK, źródło: UŁ

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Marek 19.03.2024 18:54

    A nie walczono z nieuczciwością? Jakiś dziwny komentarz.

  • ~Marek Wroński 19.03.2024 13:18

    Wygrał 119 głosami do 80 , czyli zdecydowanie!

    Gratuluję i mam nadzieję, że walka z nieuczciwością naukową znów wróci na sztandary UŁniwersytetu Łódzkiego.