Aktualności
Wybory 2024
26 Marca
Źródło: Uniwersytet Zielonogórski
Opublikowano: 2024-03-26

Prof. Wojciech Strzyżewski ponownie rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Wojciech Strzyżewski został ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Był jedynym kandydatem na to stanowisko w kadencji 2024–2028. 

Wybory na Uniwersytecie Zielonogórskim przeprowadzono 26 marca. Jedynym kandydatem do fotela rektora był obecny sternik uczelni prof. Wojciech Strzyżewski. Kolegium Elektorów powierzyło mu tę funkcję na kolejne cztery lata.

Najważniejszym zadaniem na kolejną kadencję będzie umocnienie pozycji naukowej uniwersytetu. Aby to zrobić, opracujemy strategię rozwoju dyscyplin naukowych w instytutach. Ważne będzie też przyznanie większej autonomii instytutom w zakresie nadawania stopni naukowych i zwiększenie udziału naszych naukowców w krajowych i zagranicznych komitetach oraz zespołach naukowych. Od lat staramy się o umiędzynarodowienie badań naukowych i kształcenia – w dalszym ciągu będzie to jeden z naszych priorytetów. Przed nami również ważne zadanie zwiększenia wymiany międzynarodowej pracowników i studentów oraz tworzenie unikatowych kierunków studiów. Chciałbym też w nadchodzących latach poprawić wyposażenie badawczo-dydaktyczne i wybudować Centrum Kształcenia Przedklinicznego dla kierunków medycznych. Planuję również modernizację i remonty kolejnych akademików, a w odnowionym akademiku Vicewersal powstanie Centrum Kultury Studenckiej – zapowiada nowy-stary rektor.

Prof. Wojciech Strzyżewski ukończył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Od początku kariery zawodowej związany z zielonogórskimi uczelniami, najpierw z WSP, a po połączeniu jej w 2001 roku z Politechniką Zielonogórską – z Uniwersytetem Zielonogórskim. Od 1984 roku jest zatrudniony w Instytucie Historii UZ, gdzie był zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem. Kierował Zakładem Historii XVI-XVIII wieku. W latach 2005–2012 sprawował funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego UZ, a następnie przez dwie kadencje – prorektora ds. studenckich. Cztery lata temu został wybrany po raz pierwszy na rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W swoich badaniach zajmuje się naukami pomocniczymi historii i dziejami wczesno-nowożytnymi XVI-XVIII w. Jest uznanym w Polsce ekspertem w zakresie heraldyki. Opracował kilkadziesiąt projektów herbów i flag dla różnych jednostek samorządowych (w tym herbu i flagi województwa lubuskiego). Dwukrotny laureat nagrody za najlepszą w Polsce książkę z zakresu heraldyki, autor ponad 180 publikacji naukowych w tym dziesięciu monografii.

MK, źródło: UZ

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Em. 27.03.2024 11:40

    Profesor ma na imię Wojciech. ;)