Aktualności
Wybory 2024
10 Stycznia
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2024-01-10

Rektor UMCS będzie się ubiegać o reelekcję

Prof. Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ubiega się o reelekcję. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie miał kontrkandydatów.

Start w tegorocznych wyborach (nie ustalono jeszcze ich terminu) prof. Radosław Dobrowolski zapowiedział podczas noworocznego spotkania wspólnoty akademickiej UMCS. Przypomnijmy, że cztery lata temu w walce o fotel rektora największej lubelskiej uczelni pokonał prof. Roberta Litwińskiego – ówczesnego dziekana Wydziału Humanistycznego.

Mijają trzy lata kadencji obecnych władz rektorskich. Był to czas pełen wyzwań, którym nasza wspólnota akademicka musiała stawić czoła. Rozpoczęliśmy zarządzanie uczelnią w bardzo trudnym okresie pandemii koronawirusa, wojny w Ukrainie, a następnie postępującej inflacji oraz rosnących kosztów utrzymania, przy jednocześnie niskim poziomie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Niefortunny splot okoliczności sprawił, że musieliśmy przeformułować nasze początkowe plany i założenia po to, aby sprostać tym wyzwaniom. Z perspektywy czasu widzimy jednak, że mimo trudności udało się nam zrealizować oraz doprowadzić do końca wiele różnych i ważnych projektów. Chciałbym złożyć deklarację, że jesteśmy gotowi i otwarci, aby kontynuować tę misję – zapowiedział rektor UMCS.

Spotkanie było okazją do podsumowania ostatnich trzech lat. Pod względem stricte akademickim zdominowała je ewaluacja. W niej UMCS uzyskał jedną kategorię A+ (Instytut Archeologii), jedenaście dyscyplin otrzymało kategorię A, dziesięć – B+ i tylko jedna – kategorię B.

Od października 2020 do końca 2023 roku pracownicy uczelni złożyli 517 wniosków o finansowanie projektów
badawczych, z czego 110 na kwotę prawie 43 mln zł jest już realizowanych. W tym samym okresie akademicy z UMCS złożyli ponad 180 wniosków na realizację międzynarodowych projektów badawczych oraz stypendiów – 36 otrzymało finansowanie. Z tego tytułu trafiło do Lublina ponad 11 mln zł. W styczniu 2021 r. rozpoczęto realizację pierwszego w historii projektu koordynowanego przez UMCS w ramach programu ramowego Horyzont 2020 pn. „REINITIALISE”. Budżet tego zadania to niemal 1 mln euro. Kolejne rozpoczęte w 2021 r. projekty z H2020 to SWATNET (Space Weather Awareness Training Network) oraz GOLD (Bridging the gap between phytoremediation solutions on growing energy crops on contaminated lands and clean biofuel production). Ostatnie z tych przedsięwzięć stanowi zapowiedź ogromnego przełomu w produkcji czystego biopaliwa, a realizowane jest w konsorcjum 20 instytucji badawczych i uniwersytetów. W ostatnich trzech latach pracownicy UMCS zdobyli w sumie 49 patentów.

W 2022 roku UMCS dołączył do prestiżowego konsorcjum europejskiego ATHENA, dzięki któremu razem z ośmioma ośrodkami naukowymi realizuje działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym. Obecnie na lubelskiej uczelni kształci się blisko 16 tys. studentów, w tym ponad 1700 cudzoziemców pochodzących z 60 krajów. W tym roku akademickim naukę na pierwszym roku studiów rozpoczęło ponad 7600 studentów, w tym prawie 600 obcokrajowców.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)