Aktualności
Wybory 2024
20 Marca
Opublikowano: 2024-03-20

Troje kandydatów do fotela rektora Politechniki Wrocławskiej

Troje kandydatów ubiega się o fotel rektora Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2024–2028. W tym gronie jest także obecny sternik uczelni. Wybory odbędą się 25 kwietnia.

Kandydatów na rektora Politechniki Wrocławskiej można było zgłaszać do 15 marca. Zgodnie ze statutem mogła to zrobić Rada Uczelni (w formie uchwały), profesorowie i profesorowie uczelni (poprzez głosowanie indykacyjne), jak również wszyscy pracownicy uczelni (indywidualnie lub w formie listy osób zgłaszających kandydata). Wyłoniono w ten sposób troje pretendentów. Są to: prof. Wojciech Bartkowiak, prof. Agnieszka Bieńkowska oraz obecny sternik uczelni prof. Arkadiusz Wójs. Ten ostatni otrzymał poparcie Rady Uczelni.

Prof. Wojciech Bartkowiak ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Od 2019 roku kieruje na tym wydziale Katedrą Chemii Fizycznej i Kwantowej. Pełnił także m.in. funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Chemicznym, kierownika Zakładu Chemii Fizycznej i Kwantowej, kierownika Zakładu Chemii Teoretycznej.

Jego zainteresowania naukowe związane są m.in. z chemią kwantową i obliczeniową, molekularną optyką nieliniową, zjawiskiem solwatochromii w liniowej i nieliniowej spektroskopii molekularnej, a także zjawiskami transportu nośników ładunku w materiałach molekularnych oraz rolą efektów wielociałowych w opisie nieliniowej odpowiedzi optycznej układów molekularnych. Jest autorem ponad 150 artykułów oraz rozdziałów książkowych. W dorobku ma ponad 1600 niezależnych cytowań (indeks Hirscha 28). Należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Prof. Agnieszka Bieńkowska jest absolwentką Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr. Z uczelnią tą związała całą swoją zawodową karierę. Od 2016 roku kieruje Katedrą (wcześniej Zakładem) Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji na Wydziale Zarządzania. W przeszłości była m.in. prorektorem ds. kształcenia, prodziekanem ds. nauczania Wydziału Informatyki i Zarządzania. Należy do European Academy of Management oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Naukowo interesuje się problematyką zarządzania szkołami wyższymi oraz zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza w kontekście przywództwa, niezawodności organizacji oraz różnych metod zarządzania. Opracowuje modele określające mechanizmy wpływu dynamicznych zdolności pracowników oraz różnych typów przywództwa (w tym autentycznego oraz fałszywego) na motywację, zaangażowanie, satysfakcję oraz efektywność pracowników, a także niezawodność organizacji jako całości. Jest autorką lub współautorką ponad 240 prac naukowych.

Prof. Arkadiusz Wójs jest absolwentem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Przed objęciem w 2020 roku funkcji rektora był dziekana Wydziału Podstawowych Problemów Techniki i kierownika Katedry Fizyki Teoretycznej. Gościnnie pracował w National Research Council of Canada, na University of Tennessee oraz na University of Cambridge. Należy do Academia Europaea (jest dyrektorem akademickim Wrocław Knowledge Hub of Academia Europaea) oraz Komitetu Fizyki PAN i International Union of Pure and Applied Physics.

Obszar jego badań to fizyka teoretyczna i obliczeniowa materii skondensowanej. Jest współautorem sześciu książek oraz 187 prac indeksowanych w Scopus, cytowanych 2750 razy (indeks Hirscha = 32). Laureat m.in. Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Wojciecha Rubinowicza.

MK

prof. Wojciech Bartkowiak
prof. Agnieszka Bieńkowska
prof. Arkadiusz Wójs
Dyskusja (3 komentarze)
 • ~Jerzy 23.03.2024 17:30

  Jedyny z tego grona który ma kompetencję do bycia Kapitanem tego statku zwanego PWr to prof. Wójs. Reszta to przystawki. Tylko pobieżna analiza biografii wskazuje na lidera. Prof. Bartkowiak jest teoretykiem. Prof. Bieńkowska to produkt eksperymentalny.

 • ~Andrzej 21.03.2024 18:56

  Aż dziwne że rektor z dyplomem MBA z Collegium humanum który wpuścił na kampus swojej uczelni polityków z kartonowymi czekami by robili kampanię został znów kandydatem

  • ~Jerzy 23.03.2024 17:33

   Faktycznie długo nad tym myślałeś ... proponuję trochę zimnej wody na głowę ale ta mniejszą :)